Tips inför renoveringen

Det är både roligt och ibland nödvändigt att renovera eller bygga om i sitt hem. Många gånger är det stora investeringar det rör sig om. Då är det viktigt att arbetet blir rätt gjort och att resultatet blir som du har tänkt dig.

Börja med att planera projektet i tid och ha goda tidsmarginaler. Sätt dig ner i lugn och ro och fundera över vilka behov du har i ditt boende och vilka förä ndringar du vill göra. Lägg ä ven upp en budget för projektet och se till att redan nu ha marginaler för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten.

Tips från din omgivning 
Genom att prata med andra som nyligen har renoverat kan du få nyttig information. Har de tips på någon hantverkare? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Blev resultatet som förvä ntat? Vad skulle de ha gjort annorlunda?

Gör bygganmälan
När du ska renovera eller bygga om hemma kan du behöva bygglov från kommunen. Ibland räcker det med att du gör en så kallad bygganmälan. Kontakta kommunen och ta reda på vad som gäller i just ditt fall. Räkna med att handläggningen tar tid.

Gör skisser och ritningar
Du kommer förmodligen att bedöma resultatet av renoveringen utifrån dina förväntningar. Så ju tydligare du förklarar dessa förväntningar desto lättare är det för hantverkaren att göra dig nöjd. Gör gärna beskrivningar för varje rum och anteckna de material som ska användas, vilka väggar som ska rivas och vilka färger som ska användas. Lägg även med ritningar, skisser, tidningsurklipp, foton, materialprover eller annat som kan beskriva hur du ser slutresultatet. Vid större arbeten kan det vara en bra idé att anlita en arkitekt.

Ta hjälp av hantverkaren
Prata med hantverkaren och våga lita på hans eller hennes yrkeskunskap. Diskutera olika lösningar för materialval och konstruktioner och fråga hur hantverkaren själv skulle ha gjort.

Detaljerad beställning
Tänk igenom vad som är viktigt för dig och specificera det i din beställning. Det kan handla om att du vill ha en särskild färg på fogen eller att dörren ska öppnas inåt i stället för utåt. Om ni inte har kommit överens om några detaljer så har hantverkaren rätt att använda det enklaste materialet och bygga enligt den enklaste standarden.

Praktiska lösningar
Att renovera eller bygga om kan ta lång tid. Fundera över praktiska lösningar som fungerar både för dig och hantverkaren. Vill du vara hemma eller ska du bo någon annanstans? Ska hantverkaren få en extranyckel? Tänk på att du, enligt standardavtalet, ska stå för el, vatten och utrymme för omklädning och matlagning. Hur löser ni det på smidigast sätt?

Ta in flera offerter
Många hittar sin hantverkare genom rekommendationer från vänner och familj. Det kan kännas tryggt att veta att någon annan är nöjd. Oavsett hur du hittar just din hantverkare bör du alltid vända dig till flera och be om skriftliga offerter. Det ger dig en chans att jämföra priser och vad du får för pengarna. Avtalet med hantverkare ska vara skriftligt och inte innebära förskottsbetalningar.

CHECKLISTA VID HANTVERKSARBETEN

 • Behövs bygganmälan eller bygglov?
 • Tagit in och jämfört offerter?
 • Kontrollerat vad som tillkommer?
 • Hantverkaren har F-skattesedel?
 • Hantverkaren har behörighet?
 • Hantverkaren har försäkringar?
 • Hantverkaren har inga skulder eller betalningsanmärkningar?

Jag och hantverkaren är överens om:

 1. Arbetets omfattning.
 2. När arbetet ska påbörjas och avslutas.
 3. Pris inklusive moms.
 4. Hantering av ändringar och tilläggsarbeten.
 5. Vem som står för material, el, resor och städning.
 6. När och hur betalning ska göras.
 7. ROT-avdrag.

KÄLLA: KONSUMENTVERKET

Poul Heie
Prata med hantverkaren och våga lita på hans eller hennes yrkeskunskap.

Prata med hantverkaren och våga lita på hans eller hennes yrkeskunskap. 

Läsarnas betyg: 
Inga röster än