Se upp för trädgårdens värstingar

Det finns mångder av växter som är direkt olämpliga för våra trädgårdar. Ofta vackra växter i början, men som med tiden skapar stora problem.

Växter skapar problem på många olika sätt, men det vanligaste och jobbigaste är övergod spridningsförmåga. De kan sprida sig underjordiskt med rhizomer och ytligt med utlöpare (staloner), men det vanligaste är med frö. Odlaren får snabbt tillräckligt av dem och det får grannarna också. Det kan vara vackra växter som ger stor effekt, men om man vill minska arbetsinsatsen kan man överväga att välja bort dem.

Att passa på
Potenta fröspridare, vanliga i våra trädgårdar, är akleja, blågull, förgätmigej, fingerborgsblomma och fänrikshjärta. Andra är gullris, gul nunneört, stor nunneört, jättedaggkåpa, knölklocka, kungsljus, lupin, stjärnflocka, såpnejlika, trädgårdsnattviol och vårärt.

Man behöver alls inte avstå från dessa växter om man regelbundet gör en runda i trädgården och klipper bort fröställningar, men lägg dem inte i komposten.

Två arter jag bestämt måste avråda från är anagrambräcka och den rödbladiga formen av krypoxalis. Den förra är ingen skönhet och kan avvaras.

Krypoxalis är trevlig men båda sorterna sprider sig kopiöst. De kan totalt ta över en trädgård och de gör det på nolltid. En rad lök- och knölväxter bildar stora bestånd och man tvingas använda spaden för att begränsa deras framfart. Dessvärre är en del av dem samtidigt fröspridare, såsom engelsk klockhyacint, krokus, pärlhyacint, vårstjärna, rysk blåstjärna och vårlök.

Det är förtjusande växter men man vill kanske inte ha dem överallt. I ett woodland kan de få härja. Låga växter som sprider sig underjordiskt eller med utlöpare brukar användas som marktäckare. Där är det en mening att de skall ta för sig.

Högre växter med sådant uppförande infiltrerar ofta sina grannar vilket sällan är önskvärt eftersom den starkare på sikt kommer att ta livet av den starkare. Randgräs är ett exempel. En art gör man klokt i att helt glömma – parkslide. Dess strävan går med stor beslutsamhet ut på att besitta jorden.

Det finns många fler växter, både örtartade och vedartade, som har olater men jag tror mig ha fått med de värsta.

Text: Brita Johansson

Gäst
Läs mer om odlingstips

Trädgårdsskribenten och odlingsveteranen Brita Johansson har gett ut flera böcker; Odla Ljung (2016), Odla barrväxter (2007) och Vår vintergröna trädgård (1999).

Här hittar man pålitliga råd om växtval och skötsel. Olika växter med kloka ord och vackra bilder både i miljö och detalj.

Intressant för såväl den trädgårdsfrälste som för den intresserade nybörjaren. Odla Ljung går att beställa på telefon: 0521-22 15 95. Pris: 280 kr exkl frakt.

Lupiner är vackra en kort tid när de blommar, men blir skräpiga när de vissnar ner. De sprider sig snabbt och konkurrerar ut allt annat.

Lupiner är vackra en kort tid när de blommar, men blir skräpiga när de vissnar ner. De sprider sig snabbt och konkurrerar ut allt annat.

Parkslide är så aggressiv att den aldrig borde få planteras i en trädgård.

Parkslide är så aggressiv att den aldrig borde få planteras i en trädgård.

Krypoxalis är trevlig men sprider sig kopiöst och kan ta över en hel trädgård
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än