Se över fönster och dörrar

Med energieffektiva fönster och dörrar kan du spara pengar på flera sätt, samtidigt som inomhuskomforten förbättras. Eftersom husets värmebehov minskar kan du till exempel välja ett billigare uppvärmningssystem när det blir dags att byta.

Dåligt isolerade fönster och dörrar släpper ut cirka en tredjedel av värmen ur huset. I längden kan du därför spara stora pengar på att byta ut dem.

Minskar värmeförlusten
Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Moderna, energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen, men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är därför konstruerade för att minimera värmeförlusterna.

Isolerad ytterdörr
Ytterdörren är en viktig del i husets klimatskal. Den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Ju lägre U-värde dörrkonstruktionen har desto bättre isolerar dörren, så fråga efter dörrens U-värde när du köper en ny. Tänk på att U-värdet ska omfatta hela konstruktionen med dörr och karm.

En energitjuv
Altandörren brukar vara en riktig energitjuv och en bortglömd del av husets klimatskal. Det går ofta att isolera altandörren för att förbättra dess egenskaper. Det är också bra att se över tätningslisterna.

Tätningslister
Att ha ordentliga tätningslister kring fönster och dörrar är en billig metod för att hålla nere värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna. Är du osäker på värmeförlusten kan du kontakta ett företag som med en värmekamera mäter och avslöjar värmeförluster kring dörrar och fönster. Ett annat ställe där du kan ha energiläckage är vid infästningen av fönster och dörrar mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om du misstänker att det är dåligt isolerat kan du ta bort listerna och täta med nytt isolermaterial.

Källa: Energimyndigheten

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än