Så påverkas dina bolån

Den 1 mars fick vi nya, strängare amorteringskrav på bolån tagna efter den 1 mars. De nya reglerna är inte helt lätta att förstå – men de kan bli en krockkudde för din privatekonomi.

De nya amorteringsreglerna innebär att man inför en koppling mellan hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt), lånets storlek och storleken på din amortering.

Så fungerar det
Du ska betala av tre procent per år av ditt lån om ditt bolån är större än 70% av bostadens värde och lånet också är större än 4,5 gånger din bruttoinkomst. Då ska du amortera tre procent per år tills du kommer ner till 70%. Sedan ska du amortera två procent tills du kommer till 50% och därefter en procent per år. Alltså så länge lånet överstiger 4,5 gånger din bruttoinkomst.

Skulden sjunker 
Fördelen är att med den nya högre amorteringstakten sjunker din skuld snabbare och det gör också dina räntekostnader. Det är viktigt att förstå de nya reglerna för att vi ska kunna planera vår boendeekonimi och slippa obehagliga överraskningar.

Tabellen nedan
Nedan kan du se ett exempel som visar hur din amortering påverkar din räntekostnad, med en boränta på 1,5% och efter en höjning till 3% efter 3 år. Genom att du amorterar kan du möta en räntehöjning bättre. Om du lånar till en skuldkvot över 4,5 med en belåning över 70% ska du amortera 3% per år ner till 70% och därefter 2% ner till 50% och sedan 1% per år. Observera att du måste kontakta banken för ny bedömning av din skuldkvot och belåningskvot när du nått en ny amorteringsnivå.

Sammanfattning
Det är din bruttoinkomst, ditt bolån och värdet på din bostad som avgör storleken på din amortering. Och naturligtvis om din ekonomi i övrigt medger ett bolån. Kom ihåg att räkna in din boränta i din bokalkyl. Be banken om hjälp med att räkna på din ekonomi före och efter ett bostadsköp och be samtidigt om ett lånelöfte.

Effekt av
amorteringen
Skuld
2018
Ränta 1,5%
kr/mån
Skuld
2019
Ränta 1,5%
kr/mån
Skuld
2020
Ränta 3%
kr/mån
Utan amortering 3 000 000 3750 3 000 000 3750 3 000 000 7500
3% amortering 3 000 000 3750 2 910 000 3 840 2 820 000 7050


Efter fem år med 3% amortering har din skuld sjunkit till 2 640 000 kronor och din räntekostnad vid 3% ränta är då 6 600 kronor per månad. Obs! Inte alla bolånekunder kommer att omfattas av den nya amorteringsnivån på 3%.

 

CENTRALA BEGREPP

Skuldkvot: Dela ditt bolån med hushållets årliga bruttoinkomst före skatt och du får fram skuldkvoten. Om den är större än 4,5 omfattas du av den nya reglerna.

Belåningsgrad: Genom att dela ditt boån med värdet på din bostad får du fram din belåningsgrad.

Text: Ingela Gabrielsson, Nordea Ekonomi

Gäst
PRIVATEKONOM INGELA GABRIELSSON

Privatekonom Ingela Gabrielsson
Du hittar fler av Ingelas privatekonomiska tips under Bo i hus på villaaktuellt.se. Du kan även följa hennes blogg på nordea. se och på Twitter: @I_Gabrielsson

Läsarnas betyg: 
Inga röster än