Renovera kök och bad

Det är både roligt och ibland nödvändigt att renovera eller bygga om i sitt hem. Många gånger är det stora investeringar det rör sig om. Då är det viktigt att arbetet blir rätt gjort och att resultatet blir som du har tänkt dig.

Börja med att planera projektet i tid och ha goda tidsmarginaler. Sätt dig ner i lugn och ro och fundera över vilka behov du har i ditt boende och vilka förändringar du vill göra. Lägg även upp en budget för projektet och se till att redan nu ha marginaler för oförutsedda utgifter som ändringar och tilläggsarbeten.

Gör en skiss
Du kommer förmodligen att bedöma resultatet av renoveringen mot dina förväntningar. Så ju tydligare du förklarar dessa förväntningar desto lättare är det för hantverkaren att göra dig nöjd. Gör gärna en beskrivning av rummet och anteckna vilka material som ska använda och vilka färger som ska användas. Lägg även med ritningar, skisser, tidningsurklipp, foton, materialprover eller annat som kan beskriva hur du ser slutresultatet. Vid större arbeten kan det vara en bra idé att anlita en arkitekt.

Ta hjälp av experter
Prata med köks- eller badrumsleverantörer och våga lita på deras yrkeskunskap. Diskutera olika lösningar för materialval och konstruktioner och fråga hur de själva skulle ha gjort.

Var detaljerad
Tänk igenom vad som är viktigt för dig och specificera det i din beställning. Det kan handla om att du vill ha en särskild färg på fogen eller att skåpsluckor ska öppnas åt ett speciellt håll. Om ni inte har kommit överens om några detaljer så har leverantören rätt att använda det enklaste materialet och leverera enligt den enklaste standarden.

Praktiska lösningar
Att renovera eller bygga om kan ta lång tid. Fundera över praktiska lösningar som fungerar både för dig och leverantören. Vill du vara hemma eller ska du bo någon annanstans? Ska hantverkarna få extranycklar? Tänk på att du, enligt Konsumentverkets standardavtal för hantverkare, ska stå för el, vatten och utrymme för omklädning och matlagning. Om du inte vill ha det så måste det stå i avtalet.

Källa: Konsumentverket

Poul Heie
Läsarnas betyg: 
Inga röster än