Renovera det gamla köket!

Kök från första halvan av 1900-talet är oftast hantverksmässigt utförda och med råämnen som är bättre än dagens material. Därför ska man gå varsamt fram och använda väl beprövade material när man ska renovera eller bygga om kök från denna period.

Kök från 1900–1930 kan vara svårarbetade eftersom arbetsbänkarna är låga. Detta kan åtgärdas på två sätt: genom att höja inredningen med en högre sparksockel eller genom att höja arbetsbänken med ett lådparti ovanför luckorna. De höga platsbyggda köksskåpen i gamla kök och serveringsgångar skall man vara rädd om. De är hantverksmässigt utförda och anpassade till köket. Ett ursprungligt skafferi är också en stor tillgång och bör således sparas. Ofta saknar man utrymme för korttidsförvaring av mat och plats för syltburkar o dyl i moderna kök.

BÄNKSKIVOR
Den italienska Carrara marmorn som blev vanlig som arbetsbänk i början på 1900-talet är tjockare än de som säljs på marknaden i dag. Om den är sprucken kan man få den lagad av en stenfirma – det är bättre än att köpa en ny av sämre kvalitet. En marmorskiva underhålls genom att smörja in den med matolja som får dra över natten. Dagen efter torkar man av skivan med en ren trasa. Äldre diskbänkar håller också högre kvalitet än moderna.

SNICKERIER
Om man trots allt behöver bygga nytt är det bättre att måttbeställa en ny köksinredning på ett snickeri. Även om det blir dyrare så får man ett hållbarare kök. Att måttbeställa på ett snickeri är också ett bra alternativ om man behöver komplettera en gammal inredning. Vid en renovering synliggörs ofta äldre färgsättning, vilket kan ge tips om färgval. Vid nymålning är en bra linoljefärg att rekommendera. Kök från 1920-talet målades ofta med enfärgad linoljelackfärg. Färgen passar utmärkt eftersom den är slät och lätt att hålla ren. Taken i äldre kök kan ibland vara målade med limfärg. Linoljefärg är dock att föredra eftersom den är tvättbar och lättare att hålla ren än limfärg.

GEDIGET UTFORMADE
Snickerier från 1930–40-talen är oftast gediget utformade med hantverksmässigt byggda lådor och luckor. Skåp och bänkar från den här tiden hade vanligen mindre djupmått än dagens standard, vilket kan vara bra att ha i åtanke, då köken byggda på 1930-talet ofta är små. Det kan därför vara bra att spara hyllor, vitrinskåp och specerifack även om övrig inredning måste bytas ut. Skafferiet är ett bra komplement och skall ses som en tillgång. Om äldre delar skall sparas bör nytillskotten anpassas så att helheten blir bra. Vita blanka platsmålade snickerier passar bra i dessa kök, medan mörka luckor kan kännas helt fel i villor från den här tiden.

UTMÄRKT VIRKESKVALITET
De ursprungliga kökssnickerierna från 1950-talet är funktionellt utformade och utförda i goda material som är väl anpassade till kökens form och mått. Byggda med utmärkt virkeskvalitet är köken ofta vida överlägsna moderna köksinredningar. Därför är det värt att spara och återanvända befintlig köksinredning. Den ursprungliga skåpinredningen behålls helst i sin helhet. Skador kan lagas och stommarna målas på plats. Skåpluckor kan antingen målas på plats eller lyftas av och målas på verkstad. Om luckorna är kraftigt skadade kan man överväga att behålla stommarna och bara
byta luckor. Vid komplettering med nya luckor är det lämpligt att skåpen får en likartad målningsbehandling, på plats eller på verkstad.

KÄLLA: CHRISTINA ANDERSSON & FREDRIKA MELLANDER RÖNN, STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

admin
Läsarnas betyg: 
Inga röster än