Rätt val av tomt

Dags att bygga hus? Då finns det en startfaktor som är extra viktig, nämligen valet av tomt. Det kan vara avgörande för boendekvalitet och medföra större merkostnad än kalkylerat. Därför är det är viktigt att vara noggrann i sitt val.

Värderingsmässigt pratas det alltid om "Läget", men det finns fler aspekter som är viktiga för varje enskild person, som närhet till natur, jobb, butik, skola eller avskiljhet.

Detaljplanen
Det är också viktigt med vilka bestämmelser som gäller för den aktuella tomten. De flesta tomter omfattas av en detaljplan som exempelvis reglerar höjder, avstånd till tomtgränser och antal våningar, men kan också reglera fasadfärg och husets form. Är tomten utan detaljplan eller områdesbestämmelse ska ni ha en dialog med aktuell kommun innan köp och se till att detta sker skriftligt och helst med ett förhandsbesked innan tomtaffären går i lås, så att ni vet att ni får bygga.

Geoteknisk undersökning 
Gör alltid en geoteknisk undersökning på er tänka tomt och husplacering, så ni vet om det t.ex. behöver sprängas, pålas eller göras andra åtgärder som kan medföra kostnader. Finns det vatten, avlopp, el på tomten eller i närheten? Vad kostar det att ansluta? Kolla med kommunen om det kan tillkomma gatukostnader eller extra plankostnader.

Husets placering 
När alla praktiska frågor ovan är avklarade ska ni titta på om ert drömhus går att placera på tomten. Väderstreck och solinstrålning? Går det att få uteplats i bra läge, plats för parkering av bil med husets entré som välkomnande? Går det att anpassa tomten för bästa tillgänglighet med eventuell höjdskillnader?

Placering
Trendmässigt idag så söks tomter där det kan skapas indelningar och rumslighet i trädgård, där hus kan integrera med tomten och utan större gräsytor. Planteringar, installationer av vatten och el, murar och staket, synligt berg och gårdshus blir allt mer fantasifulla i sina uttryck och trädgårdarna blir allt mer unika.

Text: Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån

Gäst
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Average: 5 (1 vote)