Nya stöd för solenergi

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Nu kan du som husägare få stöd för att lagra den energin.

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring. I takt med att fler villahushåll producerar egen förnybar el ökar också behovet att kunna lagra sin egenproducerade el. Då kan ett hushåll som har till exempel solceller installerade lagra överskottselen som produceras dagtid när ingen är hemma, och istället använda den kvällstid när behovet av el är större.

Ekonomiskt stöd
Nu finns flera olika stöd du kan få för energilagring och solceller. Det kan du läsa mer om på energimyndigheten. se. Här följer en sammanfattning av bidragen: Helt nytt är att den som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet hos länsstyrelsen. Det finns även ett statligt stöd för den som vill installera solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Avdrag för arbetet
Du kan också söka ROT-avdrag för arbetskostnaden för solcellsinstallationen, dock kan man inte få både investeringsstöd och ROT-avdrag.

Poul Heie
Läsarnas betyg: 
Inga röster än