Med hjärtat i trafiken!

Den vanligaste orsaken till barnolycksfall med dödlig utgång är när barn rusar ut i trafiken. Men det är inte barnens fel. Det är vi vuxna som ansvarar för att barn har en säker trafikmiljö. Vi måste kunna erbjuda våra barn både säkerhet och rörelsefrihet.

Barn har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö och de ska ha möjlighet att röra sig fritt i sin närmiljö utan risk för att dödas eller skadas i trafiken. Men barn är impulsiva och oförutsägbara i sitt trafikbeteende vilket gör att de kan vara oaktsamma och utan förvarning rusa rakt ut på gatan.

Villaområden är riskzoner
För varje år ökar trafiken på våra gator, samtidigt som barnens rörelsefrihet begränsas. I områden med flerfamiljshus finns som regel lekplatser och gångvägar skilda från trafiken, men i villaområden kör bilarna bokstavligt talat in på knuten. Bilister är uppmärksamma och respekterar sänkta hastigheter vid skolor och andra platser där barn vistas. Den ökade uppmärksamheten vill man som förälder gärna ha även på gatan där hemma. Har man barn som leker på gatorna ska man sätta upp skyltar som uppmärksammar bilisterna på detta vid infarterna till området.

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Average: 4.5 (2 votes)