Kör dubbfritt i vinter!

Partiklar i luften i Stockholm dödar fyra gånger fler än trafiken, visare en stor europeisk undersökning. Partiklarna virvlar upp i luften när dubbade däck river sönder vägbanan och nu uppmanar Vägverket bilister att använda dubbfria vinterdäck.

Inför varje vintersäsong har det i flera år debatterats för och emot dubbade däck. Nu uppmanar Vägverket bilister att använda dubbfria vinterdäck, eftersom dubbat river sönder vägbanan och det virvlar upp partiklar som är skadliga för vår hälsa. Med moderna bilar och nya dubbfria däck finns det inte längre några trafiksäkerhetsskäl att välja dubbade vinterdäck. Det är framför allt i större tätorter som det behövs åtgärder, där halterna av partiklar är höga och många människor utsätts. Förutom minskad dubbdäcksanvändning ger även sänkt hastighet och bättre anpassad väghållning positiv effekt. 

1 800 dödsfall per år
I en stor europeisk studie har man undersökt sambandet mellan partikelmängden i luften och dagligt antal dödsfall i tio europeiska städer, däribland Stockholm. För Sveriges del räknar man med att partiklarna orsakar hjärt- och kärlsjukdomar som dödar cirka 1 800 personer om året, enligt epidemiologen Bertil Forsberg i Umeå, som lett den svenska delen av studien. 

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än