Inred din trädgård!

En trädgård är inte bara blommor och träd, det är också ett rum att inreda. När den egna fantasin tryter kan en trädgårdsdesigner ge dig idéer och inspiration.

Många har trädgårdsdrömmar, tankar och idéer, men behöver hjälp för att komma vidare. Det blir allt vanligare att man tar hjälp av en trädgårdsdesigner, som kan hjälpa dig planera en ny trädgård eller förbättra den befintliga. Trädgårdsdesignern kan ge konkreta skötselråd, hjälpa dig med växtval, inventera befintliga växter och göra detaljerade ritningar till förslag och idéskisser för hela trädgården eller för utvalda delar.

Formar din trädgård
En trädgårdsdesigner kan hjälpa dig med allt från en enkel skiss, som ger dig en grov plan över hur du kan forma din trädgård eller en utvald del av den, till en anläggningsritning, som i detalj anger hur trädgården ska anläggas.

Skapa rätt utryck
Arbetet inleds med ett hembesök då trädgårdsdesignern lyssnar på dina önskemål, tittar på trädgårdens förutsättningar samt mäter upp och inventerar platsen. Målsättningen är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur utifrån önskemål och behov, samt platsens förutsättningar. Viktigt för utformningen är hur olika funktioner kan skapas och hur olika typer av ytor kan sammanfogas på ett bra sätt.

Ett vanligt misstag
Har man ingen plan för sin trädgård är ett vanligt misstag att man spontanhandlar när man ska göra om i trädgården enligt Victoria Skoglund på Zetas.
– Folk kommer hit och blir förälskade i alla växter som står uppställda, men när man kommer hem så är det inte alls säkert att de passar in i den egna trädgården. Då är det bättre att man kommer hit två dagar istället. Först för att gå omkring, titta och ta intryck. Sedan går man hem, ser över vad man vill satsa på i den egna trädgården och kommer tillbaka för att handla. Ett annat vanligt fel är att man går på det som är maffigast och blommar mest. I stället kan man fråga trädgårdsmästaren vad man ska ha, så kanske man får en tanig planta som blir fantastisk om några år, säger Victoria. Ett tips när du planerar sin trädgård är att skaffa en liten trädgårdsdagbok där du löpande skriver in vad du vill förändra, vad du vill flytta på, vad som blommar var och vilka förutsättningar som finns. Man ska inte ha för bråttom utan låta trädgården få växa fram.

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än