Höga halter av radon

Hej! Vi bor i ett hus sedan många år tillbaka som vi trivs jättebra i, men vi skall nu sälja och bli så kallade hemvändare. Vi vill göra en så bra försäljning och vet att vårt bostadsområde har ganska höga halter av radon. Vi vill vara öppna med detta faktum. Hur går vi tillväga på bästa sätt tycker du?

HÄLSAR PENSIONÄRSPARET FRÅN ÄLVSJÖ.

SVAR: Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kan finnas i mark och vatten samt i byggnadsmaterial. De aktuella rikt- och gränsvärdena för radon är 200 Bq/m3.

Mätdosor kan lätt beställas genom kommunen eller via internet. Har man uppmätt högre värden än gränsvärdet skall man radonsanera för hälsans skull. Kostnaden för att radonsanera beror på åtgärderna; från att installera ett frånluftssystem och fler ventiler (från några tusenlappar och uppåt) till dyrare mekanisk till- och frånluft (från cirka 50 000 kronor och uppåt).

Vid radon i byggnadsmaterialet och vid markradon kan det räcka med att täta sprickor och otätheter i grunden, för vattenradon räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en så kallad radonavskiljare (från ca 10 000 kronor och uppåt).

Det finns bidrag att söka; 50 procent av kostnaderna för saneringen med ett maxbelopp på 15 000 kronor. På www.radonguiden.se finns lättläst information och hänvisningar hur du går till väga Efter saneringsåtgärderna ska det göras en uppföljningsmätning, som sedan skickas till Länsstyrelsen. Även om du inte kommit ner till 200 Bq/m3 får du behålla bidraget.

I vissa fall finns det möjlighet att få ytterligare bidrag, om det visar sig att åtgärderna inte har varit tillräckliga. Upplys er mäklare och husintresserade hur era vidtagna steg i detta ärende har sett ut så har ni gjort er del. Lycka till önskar juristen!

Jur.kand Jeanethe Karlsson Ekestam är Villa Aktuellts expert på frågor om fastighets- och miljörätt. Du kan skicka frågorna direkt till Jeanethe på juridikochmiljo@sverige.nu. De mest aktuella frågorna publiceras med svar i Villa Aktuellt.

TEXT: JEANETHE KARLSSON EKESTAM

admin
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än