hög tid för bostadspolitiska samtal igen

Valet är över och nu måste våra riksdagspolitiker samsas i en rad viktiga frågor rörande vårt boende. Privatekonom ingela gabrielsson uppmanar politkerna att snarast sätta igång med de bostadspolitiska samtalen igen.

I skrivande stund är det ännu oklart hur regeringen kommer att se ut och vem som ska inneha statsministerposten. Men det är på vissa sätt oväsentligt då många frågor måste lösas över parti- och blockgränser oavsett vem som har regeringsmakten. Dit hör de bostadspolitiska samtalen. Dessa samtal både inleddes och avslutades för två år sedan utan att man kommit överens om något. Under valrörelsen såg vi mycket lite av bostadsfrågor och det kändes som om man ville undvika att göra valfrågor av dem.

Åtgärder efter valet
Några veckor före valet frågade Nordea vad svenskarna helst skulle vilja se för bostadspolitiska åtgärder efter valet. Svaren ger en lång önskelista. I fallande ordning vill vi se fler billiga hyresrätter, fler överkomliga bostadsrätter, att man tar bort vinstskatten vid bostadsförsäljning och att man inför ett avdragsgillt bosparande för unga. Fler önskade åtgärder är att man tar bort den kommunala fastighetsavgiften, tar bort det senast införda amorteringskravet och trappar ner ränteavdraget för bolån.

Ett smörgåsbord
Nu är valet över och här är helt enkelt ett smörgåsbord av önskemål för politikerna att ta tag i. Helt uppenbart knäar vi under tyngden av boendekostnader, skatter och utgifter för att kunna bo. Det har blivit för mycket av regleringar och ändringar och det skapar oreda och osäkerhet och gör det svårt att planera. Det är mycket svårt för unga att kunna flytta hemifrån, och det är samtidigt många äldre som bor kvar i sina hus för att det kostar för mycket att byta till en mindre och bekvämare bostad. Min uppmaning till politikerna är att sätta igång igen med de bostadspolitiska samtalen, denna gång med ambitionen att hitta goda lösningar.

Fler överkomliga hyres- och bostadsrätter och slopad vinstskatt står högst på den bostadspolitiska önskelistan undersökning där 1000 män och kvinnor svarade. 66% anser att det viktigaste är att man bygger fler hyresrätter. 45% vill att man bygger fler bostadsrätter. 37% vill att man tar bort vinstskatten vid bostadsförsäljning.

32% att man ska införa ett avdragsfilt bosparande för unga personer under 29 år. 27% att man tar bort den kommunala fastighetsskatten. 21% att man tar bort detsenast införda skärpta amorteringskravet för bolån. 15% vill ha en avtrappning av ränteavdraget för bolån. 6% vill höja vinstskatten vid bostadsförsäljning. 5% vill att den kommunala fastighetsavgiften höjs.

Text: Ingela Gabrielsson

Gäst
Ingela Gabrielsson, privatekonom nordea

Ingela Gabrielsson, privatekonom nordea
Du hittar fler av ingelas privatekonomiska tips under fliken ekonomi på villaaktuellt.se. Du kan även följa hennes blogg på nordea.se och på Twitter: @i_gabrielsson

Läsarnas betyg: 
Inga röster än