Fukt i huset, del 2: Fuktsäkra källaren

I andra delen av Villa Aktuellts artikelserie tar vi upp problem med källare och hur man säkrar den mot fukt.

I äldre hus tillförs naturlig fukt på flera sätt. Genom inåtriktad fuktvandring från marken, uppsuget vatten i grundsulor och golv (kapillärsugning) samt ökad uppsugning av vatten vid bristfällig dränering.Förutom dessa huvudsakliga orsaker tillkommer fukttillskott av till exempel motlutande markytor, läckande ledningar, självdragsventilation och allt för låg inomhustemperatur sommartid. Så det är inte konstigt att äldre källarrum lätt blir fuktiga.

Den inåtriktade ångvandringen syns inte och för ett otränat öga är det lätt att tro att källargolv och murar är torra. För att snygga till källarrummen är det vanligt att täcka över väggar med reglar och paneler. Golven täcks med reglar och trägolv. Följden blir att den inåtriktade ångvandringen fuktar upp de nya vägg- och golvmaterialen. En nedbrytningsprocess startar med resultatet att det luktar och den boende får snuva. Att värma rum i traditionellt byggda källare är en kostsam historia. Golv och väggar i betong leder nämligen snabbt ut värmen i marken. Förr räddades källaren av den gamla pannan som spred mycket värme och det faktum att rummen ofta var oinredda.

RENOVERING
Alla hus har förr eller senare behov av renovering. När det gäller källare bör man fokusera på fuktsäkerhet, utöver allt större krav på lågenergiförbruk-ning. I dag finns det bra material, som hjälper oss att uppnå högt ställda krav.Det som kan kännas problematisk är alla olika uppfattningar som florerar i byggbranschen. Men de flesta byggexperter är i dag överens om att byggstommar och golv på mark skall vara rumstempererade. Det innebär att värmeisolering ska placeras utanför grundmurar och under golvkonstruktioner på mark, såsom källargolv.

GOLV
Fuktsäkra rum i gamla källare kräver oftast värmeisolerade golv. 90 procent av betonggolven i källare byggda fram till 1950-talet är oarmerade. Tjockleken varierar mellan några cm till cirka 10 cm. Det rekommenderas inte att lägga nya golvskikt över de befintliga betonggolven, eftersom de alltid är fuktiga. Att knacka bort betonggolv är en relativt snabb och väl prismotiverad åtgärd, eftersom man då dessutom får bättre takhöjd och kan byta gamla ledningar under golven. Kontakta expertis om det finns risk att schakten kan underminera grundkonstruktionen.När betonggolven är borta bestäms eventuell urgrävning med hänsyn till takhöjd över slutlig golvnivå och golvets totala tjocklek inklusive värmeisolering. Ur fuktsynpunkt ska värmeisoleringens tjocklek under det nya golvet vara minst 100 mm, med golvvärme minst 200 mm. Olika typer av värmeisolering har olika krav på dräneringslager under isoleringsskivorna, vilket direkt påverkar schaktdjupet under den blivande golvnivån.Tänk på att utvändigt kan dräneringsnivån kring källaren begränsa schaktbottennivån under källargolven. Hjärtväggar kan göras fuktsäkrare genom att en entreprenör injicerar en speciell vätska som blockerar po-rerna i betongväggen och därmed bryter fuktuppsugningen.

UTVÄNDIG GRUNDMUR
Tänk också på att schaktningen inte får underminera grundsulor. Efter uppgrävning tas asfaltskikt bort, som annars hindrar uttorkning till marken. Placera värmeisolering utanför grundmurar och prioritera fuktöppen värmeisolering. Av energi- och klimatskäl förordas 200 mm tjock isolering, men ur fuktsynpunkt är 100 mm tillräckligt. Följ materialleverantörens instruktioner. En del värmeisolerings-skivor kräver ett separat dränerande grusskikt, medan andra både dränerar och värmeisolerar utan grusskikt. När återfyllningen utförts och marken kylts av startar uttorkningen. Vinter-tid, när marken är mycket kall blir uttorkningen snabbast.

DRÄNERINGSLEDNING
Dränrör fungerar som bräddavlopp för markvatten. Dränledningen läggs 100-150 mm lägre än grundsulors underkant. Om markvattennivån är högre än eller i höjd med grundsulas underkant läggs dränledning i lutning för kontinuerlig vattenavled-ning. Normalt kan dock dränled-ningen läggas utan fall. Dränledningen kringfylls bäst med makadam, fraktion 8-12 eller 8-16 mm. Kringfyllningen skyddas med en geotextilduk, eller så kallad markduk, som även skyddar värmeisoleringen för återfyllnadsmassor.

Poul Heie
Läsarnas betyg: 
Inga röster än