Fråga juristen!

Juristen Jeanethe Karlsson Ekestam är Villa Aktuellts expert på frågor om fastighets- och miljörätt. Du kan skicka frågorna direkt till Jeanethe på juridikochmiljo@sverige.nu. De mest aktuella frågorna publiceras med svar i Villa Aktuellt.

Hej Jeanethe!
Vi bor i en villa som vi hyr av ett par. Vi har alltid haft en bra relation till dem och vid problem har det gått att lösa på smidigaste sätt. Tyvärr har de nu fått personliga problem och det drabbar oss som hyresgäster. Villans inomhustemperatur har de senaste veckoran sjunkit till en nivå som inte kan anses vara godkänd för en skälig levnadsnivå. Det är inte så att oljan tagit slut eller att de inte betalat elräkningarna. Elementen klarar helt enklet inte värme upp huset när det blivit minusgrader ute. Så vad gör vi? Vi har ställt ut portabla element, men de värmer inte tillräckligt och de har kostat oss en del pengar som vi tycker är hyresvärdens sak att tillhandahålla. Vi hoppas på att få läsa dina synpunkter.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR FRÅN BIBBI MED FAMILJ

SVAR: Hej på er och tack för frågeställningen. Jag kan konstatera att ni givetvis har rätt till ett hus som är tillräckligt uppvärmt för att ni ska kunna bo där – det baserar jag inte bara på det sunda förnuftet utan också utifrån regler till stöd för detta. Att återge reglerna i sig tar här för mycket utrymme, men nedan ges hänvisning till relevanta sådana för er egen läsning.Socialstyrelsen skriver angående temperaturer – innebörd och hälsoaspekt:

”Ett inomhusklimat som är för kallt, varmt eller för dragigt kan vara en olägenhet för människors hälsa. De flesta vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer.  De faktorer som påverkar människans upplevelse av inom-husklimatet brukar samlat kallas för det termiska klimatet. En verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka att olägenhet för människors hälsa uppstår, den så kallade egenkontrollen. Vad gäller temperatur bör egenkontrollen bland annat innehålla

• Funktionskontroll av värmesystemet

• Kontrollmätning av inomhustemperaturen

• Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av    inomhusklimatet

• Rutin för hantering av klagomål

Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan ge direkta eller indirekta effekter på människans hälsa.”

Som ni ser så har hyresvärden i detta fall ett ansvar för inomhustemperaturen, vilket innebär att ni ska vända er till denne och med hänvisning till min redogörelse ovan och begära att de åtgärdar detta fel med elementen. Ni ska inte heller behöva stå för kostnaden av inköp av de portabla elementen, utan begär att få denna kostnad tillbaka från hyresvärden. Dessutom har ni rätt till hyresavdrag för husets otillräckliga värmekurva. Om ni betalar hyra där värmen ingår, så ingår även den extra el som köldknäppen fört med sig så länge som det rör sig om normal inomhustemperatur. Tänk på att det är en god regel att börja med att samtala med sin hyresvärd innan man tar till det tyngre artelleriet med jurister och regelverk.

VÄNLIGEN JURIST JEANETHE 

Text: Jeanethe Karlsson Ekestam

admin
Läsarnas betyg: 
Inga röster än