Förbifart Stockholm

Stockholm har under många år fått en mindre procentuell andel av landets väginvesteringar än övriga landet med hänsyn till befolkningen, vilket lett till stora trafikproblem.

Nu genomförs Förbifart Stockholm som knyter samman de norra och södra länsdelarna och gör det möjligt att åka förbi Stockholm utan att passera City.

Den nya förbindelsen över Saltsjö–Mälarsnittet ska gå från E 4/E 20 vid Kungens kurva i söder via Sätra, Kungshatt, Lovön, Vinsta, Lunda, Hjulsta till E 4 vid Häggvik i norr. Totalt blir den nya sträckningen cirka 21 kilometer, av vilka 16 kilometer går i tunnel. Förbifart Stockholm utformas med två separata tunnelrör och får motorvägsstandard med tre körfält i vardera riktningen.

Framtidens behov
Om 30 år beräknas Stockholms län ha upp till 800 000 fler invånare, vilket innebär att trafiken ökar. Enligt Vägverket kommer den nya förbindelsen tillgodose regionens framtida behov bäst och göra hela regionen mer konkurrenskraftig. Förbifart kommer att avlasta Stockholms centrala delar och därmed förbättra framkomligheten på infartslederna.

Källa: Vägverket 

Fakta om Förbifart Stockholm

Vad: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter.

Vem: Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm.

Varför: Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.

Byggtid: Cirka 10 år. Klart 2024-25 Budget: Knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå)

Finansiering: Ca 80% via trängselskatt och ca 20% från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än