Elda rätt

Att elda med ved är ett klimatsmart uppvärmningsalternativ, som kan stå för en del av husets uppvärmning. Men det förutsätter att man har rätt utrustning och att man eldar på rätt sätt.

Eldar du rätt är vedeldning en billig och miljövänlig uppvärmningsmetod. Men det är många som intekänner till hur man gör för att elda mer miljövänligt.Utsläpp från vedeldning sker främst i början aveldningsfasen och när man lägger in mer ved. Härär några tips du kan tänka på för att få en så effektiveldning som möjligt.

Få snabbt en hög temperatur
Få snabbt ordentlig fyr och därmed hög temperaturi eldstaden. Använd torra stickor, papper eller liknandenär du tänder och låt elden ta sig i finhuggenved innan du fyller på vedmagasinet. Följ de skötselinstruktionersom finns för just din anläggning.

En rejäl glödbädd
Se till att det finns en rejäl glödbädd när du fyllerpå vedmagasinet. Raka ihop glödbädden och staplaveden så att det finns ett utrymme för en ordentligluftinblandning mellan vedträna.

Tillräckligt med luft
Pyrelda inte, utan se till att det alltid finns tillräckligtmed luft till förbränningen. Följ de rekommendationersom kan finnas för din anläggning.Om det inte finns några rekommendationer, fårdu se till att hålla tilluftsspjäll och rökgasspjäll tillräckligtöppna. Hellre för mycket luft än för lite.

Titta på röken
Ett enkelt sätt att kontrollera att förbränningen ärgod är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig,sotande förbränning får du svart eller mörkgrå rökmed kraftig lukt. Är röken gulaktig innehåller denmycket tjära.Eftersom veden innehåller en viss mängd vattenkommer röken ofta att vara vit av kondenserad vattenånga.Det syns tydligast kalla vinterdagar. Varmaredagar ska röken vara i det närmaste osynligoch bara ses som ett värmedaller. På villaaktuellt.se hittar du mer om brasvärme under "Bo i hus".

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än