Din ekonomi 2018

Regeringens budget för nästa år innehåller både sänkta skatter och höjda bidrag. Här kan du se hur den påverkar din privatekonomi.

Nyligen presenterade regeringen sin höstbudget med förslag för den ekonomiska politiken under 2018. Kom ihåg att det är valår nästa år och det brukar alltid innebära lite fler och lite mer plånboksnära förslag, allt för att fånga oss väljares intresse. En hel del satsas på pensionärerna med skattesänkningar på 4,4 miljarder, och på höjda barnbidrag, med 3,8 miljarder. Däremot hördes inte någonting om några bostadspolitiska reformer. Frågor om avtrappade ränteavdrag och nya amorteringsregler har istället blossat upp den senaste tiden. Och det är definitivt viktigt att politikerna inte undviker dessa frågor. Bra tips är att räkna på hur mycket dyrare dina lån blir om räntorna stiger, och se till att det finns ett sparande som kan möta ökande kostnader. Är du högt belånad, är denna räkneövning mer eller mindre ett måste.

Exempel: För ett lån på 3 miljoner ökar räntekostnaden med ca 5 000 kronor per månad efter ränteavdrag om boräntan stiger från 2 % till 5 %. Detta är värt att veta!

Men nu åter till budgeten – här är några av förslagen:

PENSIONÄRERNA I FOKUS
I denna budget lägger regeringen stort fokus på pensionärerna. Bakgrunden är att de som har pension inte har omfattats av de skattesänkningar som jobbskatteavdragen har gett de som har en lön. Nu vill regeringen jämna ut denna skillnad i beskattning genom att föreslå att denna skatteklyfta mellan pension och lön tas bort helt på pensionsinkomster upp till 17 000 kronor per månad. En pensionär som fyllt 65 år och som har en pension på just 17 000 kronor per månad får en skattesänkning på cirka 400 kronor per månad. Skatten sänks även på pensionsinkomster upp till 35 000 kronor per månad, men mindre ju närmare 35 000 kronor man kommer. Regeringens ambition är att skillnaderna ska vara helt borta år 2020. Pensionärer med låga pensioner kan också se fram emot förstärkta bostadstillägg. Ett exempel som ges är att en ålderpensionär som bara har garantipension får 470 kronor mer i månaden i höjt bostadstillägg. Här finns en stor grupp ensamstående kvinnor.

BARNFAMILJER OCH STUDENTER
Underhållsstöd som betalas ut till ensamstående föräldrar höjs med 150 kronor per månad till barn mellan 11 och 14 år till 1 723 kronor per månad. För barn över 15 år höjs det med 350 kronor i månaden till 2 073 kronor per månad. Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden och blir nu 1 250 kronor per månad per barn. Studenter med studiemedel som studerar på heltid får 300 kronor mer per månad i studiebidrag.

SPARANDE
Skatten på sparande i ISK och Kapitalförsäkring höjs något. Den årliga schablonskatten är låg jämfört med den skatt på avkastning av kapital som vi annars betalar, som är 30 % på vinsten. Schablonskatten räknas på ditt sparkapital du har i ditt ISK multiplicerat med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Summan beskattas sedan med 30 %. Här föreslås att höja de 0,75 procentenheterna till 1 procentenhet, från och med nästa år. Om du har ett sparkapital på 100 000 kronor så höjs din skatt med 75 kronor, räknat på den låga statslåneränta vi har nu. Skulle den höjas, så höjs också ditt skatteunderlag.

Text: Ingela Gabrielsson, Nordea ekonomi

admin
Läsarnas betyg: 
Inga röster än