Del 4: Åtgärda fuktproblem med platta på mark

Många nybyggda såväl som äldre hus drabbas av skador på grund av fukt. I fjärde delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man åtgärdar fuktproblem med platta på mark.

I FÖRRA ARTIKELN om fukt i huset redogjorde vi för hur många källarlösa hus som grundlagts med platta på mark, som drabbats av fuktskador pga fukt från marken. I denna artikel följer vi upp med att berätta hur man kan förhindra fuktskador och därmed skapa en trygg inomhusmiljö.

VENTILERAT GOLV
Eftersom fukten kommer från marken under husgrunden, dvs betongplattan, kan fuktvandringen inte stoppas. Generellt sätt är ett ventilerat golv den lösning som skapar såväl torrare som varmare golv och fuktsäkrar syllar under både inner- och ytterväggar. Se nedanstående illustration.

TILLÄGGSISOLERA SOCKLARNA
Utöver det ventilerade golvet bör man tilläggsisolera de utvändiga socklarna. Betongplattans yttre delar blir varmare, torrare och energibesparingen blir påtaglig.
En mycket bra lösning är att förhöja sockeln över underkanten på ytterväggen. Därmed får syllen på plattan högre temperatur. Dessutom sparas mer energi och lufttätheten förbättras. Inte minst lämpligt att tänka på när sockelhöjden är mindre än 200 mm. Se nedanstående illustration.

FLYTANDE GOLV
Det finns för närvarande inga säkra och enkla alternativ till det ventilerade golvet. Att bygga ett flytande golv, med fuktspärr och tilläggsisolering över ett betonggolv, ger ingen fullständig lösning. Betongen är då fortfarande blöt och syllarna måste tillföras värme, vilket medför omfattande arbeten utmed väggarna.

GÖR RÄTT I KÄLLAREN
Betonggolv i hus med källare, byggda fram till 1960-talets slut, har samma fukttillskott från marken som husen med platta på mark som beskrivs ovan. Merparten av källargolven är oarmerade och ofta tunnare än 10 cm. För dessa golv finns ett säkert alternativ till ventilerat golv.
Alternativet är att ta bort det gamla betonggolvet och utföra nya golv på värmeisolering. Då höjer man husets värde, sparar man energi och golven blir fuktsäkra eftersom uttorkningen av fukt kan ske ned till marken. Dessa golv kan förses med golvvärme och valfri golvbeläggning. Med denna metod kan man även ofta höja takhöjden.
Innan nya golv utförs bör gamla rör för vatten och avlopp ersättas. Anlita en sakkunnig fackman när de gamla golven bilats bort, för kontroll av grundläggning och hur den nya golvkonstruktionen ska göras.

DRÄNERING ÄR SÄLLAN PROBLEMET
Många tror att dålig dränering är den vanligaste orsaken till fuktproblem, men det är en missuppfattning. Grundläggningsdjupet för platta på mark är sällan djupare än 300 mm. Därför är det mycket ovanligt att dräneringen är orsak till fuktproblem. Innan man gör några åtgärder ska man därför först kontrollera vattennivån i marken intill husgrunden, i förhållande till husgrunden. Högsta vattennivåer uppstår i oktober-november, vid snösmältning eller under perioder med stora regnmängder över flera dygn.

Text: Poul Heie
Källa: Tidningen Villa Aktuellt

Poul Heie