Dags att köpa fritidshus?

Intresset för att köpa sommarstuga ökar när vi närmar oss semestern, men det gäller att hålla huvudet kallt och tänka efter innan du slår till.

Innan du köper ett fritidshus ska du undersöka husets svaga punkter och dess allmänna skick. Tänk efter hur mycket tid du vill lägga på renoveringar och underhåll. Ett fritidshus kräver ofta mer tid och engagemang än man tror.

Tak och fasad
Om taket har pannor, kontrollera att de ligger på plats och är hela. Lyft på några och kontrollera hur träläkten som bär upp pannorna ser ut. Är den hel och fri från röta? Finns mycket löv, barr och annat organiskt under pannorna? Finns det underlagspapp under läkten och verkar den spröd eller sprucken? Har huset en putsad fasad? Kontrollera att fasaden är hel och se till att åtgärda sprickor på ett fackmannamässigt sätt. Är det en träfasad så bör den vara fri från påväxt och färgen utan sprickor. Är panelen frisk i nederkant eller känns träet mjukt? Prova med en kniv om träet är ruttet under färgen. 

Vind, källare och grund
Undersök om det finns tecken på fuktskador, som färgförändringar, svarta prickar eller ruttna brädor. Luktar det friskt på vinden? I hus byggda efter 1970 och i tilläggsisolerade hus finns mycket isolering. Om det finns otätheter i vindsbjälklaget kan ett litet tillskott av fukt från bostaden skapa stora problem. Huset bör ha ett trefaldigt fuktskydd för källaren. Dagvattensystem, hängrännor och stuprör som avleder vatten som träffar husets tak.

Fuktskydd och värmeisolering på väggen som hindrar markvattnet från att komma i kontakt med huset. Dränering som leder bort markvatten. Kan krypgrund inspekteras? Känns väggarna fuktiga? Luktar det jord? Ligger det skräp eller organiskt material i utrymmet? Finns tecken på fuktskador under huset, som svarta prickar, mögel eller ruttet trä? Den mest kritiska perioden för fuktskador är juli-september. annat att tänka på När det gäller fönster och dörrar ska du kontrollera att virket i bågar och karm är friskt och hårt. Även att målningen är täckande och utan sprickor och att glaskittet är utan sprickor.

Om det är kopplade tvåglasfönster ska de ha öppen ventilation mellan glasen. När det gäller elen ska du undersöka om huvudsäkringen klarar av att samtidigt köra element, varmvattenberedare och spis. Om ni tänker skaffa andra eller fler installationer kan anläggningen behöva säkras upp. Hur är vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn? Finns aktuell provtagning på vattnet? Om det finns en tank eller trekammarbrunn ska avloppsanläggningen vara godkänt av kommunen.

Källa: Villaägarnas Riksförbund

Text: Lisa Nilsson

Gäst
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än