Christopher O´Regan: Historia och byggnadsvård

När man renoverar ett gammalt hus är det bra att känna till dess historia för att behålla byggnadens själ. I Sverige har vi unika möjligheter att gå tillbaka i gamla arkiv och få reda på en massa om byggnader och de som bott där.

Vi har sett den populära historikern och författaren Christopher O´Regan i tvprogram som ”Go´kväll” och ”Vem tror du att du är?”, samt som programledare i dokume ntärserien ”1809”. I vinter kan vi följa Christopher i programmet ”Det sitter i väggarna”, där han tillsammans med byggnadsantikvarien Erika Åberg besöker gamla hus och berättar om de som bott där, husets historia och gör renoveringar i gammal stil för att bevara husets själ.
– Programmet är ett helt nytt, svenskt koncept som är framtaget eftersom det finns ett jätteintresse för både historia och byggnadsvård, säger Christopher. Istället för att ha en timme historia med levnadsöden och händelser eller en timme med renovering så kombinerar vi det.

Populärt med släktforskning
När Christopher O´Regan berättar om gamla levnadsöden väcks historia till liv och många har fascinerats av hans levande beskrivningar i ”Vem tror du att du är?”, där han berättade om kända svenskars ättlingar.
– En av anledningarna till att släktforskning är så intressant är att folk intresserar sig för historia, men i skolan fick de en väldigt abstrakt beskrivning med kungar och årtal som man inte kan relatera till. Det är lättare att nalkas det förflutna när man kan se stora historiska skeden genom någon som varit där, som en soldat vid Poltava, en båtsman vid regalskeppet Vasa eller som här att man har ett hus som blir en slags entré till det förgångna.

Ett rikt källmaterial
I Sverige har vi unika möjligheter att gräva i det förgångna tack vare ett rikt källmaterial som finns kvar. Till skillnad mot andra länder har vi inte drabbats av bränder eller andra världskrigets bombningar.
– Efter slottsbranden 1697, då stora delar av riksarkivet försvann, finns allt bevarat. Väderleksrapporter, räkningar från kryddbodar och dagboksanteckningar som gör att man kan berätta historien väldigt levande utan att fabulera. Vi kan idag tacka god, svensk, administrativ ordning som sträcker sig långt tillbaka i tiden och gör att källmaterialet är väldigt detaljerat.

Öppna arkiv
Sverige är även unikt när det gäller tillgången till gamla dokument.
– Det som är så speciellt med Sverige är att du som privatperson har tillgång till den enorma skattkista vi har i våra svenska arkiv: Riksarkivet, Statsarkivet, landsarkiven, universitetsarkiven, Kungliga biblioteket, Krigsarkivet och privata samlingar i det oändliga. Bara på Riksarkivet finns det 8 hyllmil med dokument nedsprängt i berget. Det är vårt kulturarv och vem som helst av oss kan exempelvis gå in på Riksarkivet och begära fram originalbekännelsen från Gustav III:s mördare när han satt i häktet på Riddarholmen i april 1792. Man behöver inte ens legitimera sig.

Favoritbyggnad i Stockholm
Vill du uppleva Christopher O´Regan livs levande ska du följa med på en av hans underhållande guidningar i Gamla Stan där han har flera av sina favoritbyggnader.
– Det finns många små pärlor i Gamla Stan, men den mest kulturhistoriskt intressanta byggnaden tycker jag är Wrangelska palatset på Riddarholmen, där Svea Hovrätt nu huserar. Det är uppfört av Carl Gustav Wrangel på 1600-talet, men här finns ett inbyggt vakttorn från Gustav Vasas dagar. Gustav III är född här och det var Gustav III:s temporära residens efter slottsbranden 1697. Gustav III:s mördare, Anckarström och de andra konspiratörerna, satt inspärrade här och man höll en del riksmöten i palatset. Det är ett fantastiskt vackert hus som också är väldigt väldokumenterat.

Foto: SVT och Jeppe Wikström

Poul Heie
Lyftkranar i Stockholm

Stockholms stadsplanering
I Villa Aktuellts januarinummer kan du läsa om hur Christopher O´Regan resonerar kring Stockholms stadsplanering och våra kulturhistoriskt intressanta byggnader. ”Det skulle vara lyckligt om man kunde stärka bandet mellan utvecklarna av arkitekturen och brukarna av arkitekturen, nämligen vi som bor och lever här.”

I Sverige har vi unika möjligheter att gå tillbaka i gamla arkiv och få reda på en massa om byggnader och de som bott där.

I Sverige har vi unika möjligheter att gå tillbaka i gamla arkiv och få reda på en massa om byggnader och de som bott där.

Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Average: 5 (1 vote)