Bygg en friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Vi har tagit reda på vad som gäller när du ska sätta upp ett till hus på tomten.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar på din tomt om den sammanlagda byggarean inte överstiger 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter.

Välj rätt stugmodell
Det är viktigt att välja en stugmodell som passar in i miljön och inte sticker ut allt för mycket mot omgivningen. Mest estetiskt är en stugmodell som liknar huvudbyggnaden när det gäller panel (liggande, stående eller annat utförande), takutförande (sadel- eller pulpettak) samt taklutning. På vissa tomter passar en avlång stuga bäst och på andra en stuga med ett större djup. Formen beror även på om stugan ska användas som förråd eller komplement till huvudbyggnad.

Rådgör med grannarna
När du bestämt dig för stugmodell är det alltid vettigt att kommunicera med berörda grannar oavsett vad regelverket säger. Regelverket tillåter placering på ett avstånd av 4,5 m från tomtgräns, detta gäller även gentemot kommunal mark. Erfarenhet visar dock att grannar kan komma i konflikt trots att de håller sig till reglerna. Vid närmare placering än 4,5 m ska grannar godkänna detta skriftligen för att undvika eventuella problem i framtiden.

Regler i din kommun
Innan projektet sätter igång är det viktigt att kolla upp med kommunen vad som gäller i just ditt område. I vissa områden får inte komplementbyggnader uppföras. I normalfallet kan, utöver huvudbyggnad och garage, en friggebod på upp till 15 kvm med en maximal höjd på 3 m uppföras samt en komplementbyggnad på upp till 25 kvm med en maximal höjd på 4 m. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus och kräver normalt ingen kontakt med kommun, förutsatt att det inte finns några restriktioner i området eller att max antal byggnader uppnåtts på tomten. Komplementbyggnad på upp till 25 kvm kräver bygganmälan till kommunen, men i vissa fall kan bygglov krävas.

Mer information
Boverket har information om vad som gäller för respektive byggnadstyp då det gäller storlek och höjd, dock är det upp till kommunerna att tolka dessa regler i det enskilda fallet. Vid placering närmare än 4 m från huvudbyggnad eller annan byggnad kan brandklassning krävas. Ska byggnaden användas som garage gäller avståndet 8 m. Om placering sker närmare än 4 m från grannens tomt och avståndet till närmaste grannbyggnad understiger 8 m kan brandklassning krävas. Information om avstånd och brandklassning finns hos Boverket.

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än