Bo i hus

Jeanethe Karlsson Ekestam

Giltig energideklaration

Hej Jeanethe!
Jag läste med intresse din artikel angående energideklaration vid husförsälj­ning i augustinumret: Du skriver att genomförd energideklaration är giltig i 10 år, vilket för mig låter rimligt och vettigt.

Det märkliga är att både vår mäklare och den som genomförde energideklaration av vårt hus hävdar att den endast är giltig 6 månader! Detta gör oss både förbryllade och besvikna  om det nu skulle vara så. Besvikna då vi inte fick någon som helst information om detta av mäklaren innan (om vi vetat skulle vi förstås inte ha genomfört någon deklaration förrän vi kommit i en fas där vi daterat visning och för­säljning av vårt hus).

Förbryllade över att en sådan investerad energidekla­ration av vårt hus som är byggt 2004 av en etablerad husleverantör och som uppvisade mycket bra resultat ienergideklarationen endast skulle gälla i 6 månader. Vi genomförde denna deklaration i tron att det är, som du skrev, en långsiktig giltighetstid och för att vi skulle vara klara med allt när vi väl hittade ett objekt som vi vill köpa.

För oss skulle (om den nu är giltig endast 6 månader) detta i praktiken innebära - då vi tyvärr inte hittat något nytt hus ännu – att vi skulle behöva genomföra en ny energideklaration för 4500 kr, då knappt bläcket på den första torkat. Det vore ju helt absurt. Därför undrar jag om du kan hjälpa mig bringa klarhet i vad som gäller, där jag hoppas att du har rätt och att mina kontakter har fel. Till saken hör att deklarationen är genomförd av en för ändamålet auktoriserad firma.

HÄLSNING FRÅN EN VILLRÅDIG HUSÄGARE!

SVAR: Ja, det var märkligt måste jag säga! Var detta en gratistjänst som erbjöds av mäklaren och en väldigt begränsad energideklaration till sitt innehåll? Då kan det stämma med giltighetstiden – beroende på vad ni avtalat om.
Men om de regler kring energideklaration som lagstiftaren ställt upp följts så ska den gälla 10 år. Jag hänvisar dig till följande: skriv ”boverket energideklaration” i google, altavista eller dylikt så kommer du direkt till byggstenarna för hur deklarationen fungerar.

Nedan har jag återgivit Boverkets angivna punkter, så kan du som sitter inne medinformationen hur det hela gick tillväga få en lättare överblick huruvida du behöver gå vidare med krav mot mäklaren eller inte: Börja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvändning att göra. Kontakta ett ackrediterat kontrollorgan (godkänt företag) i god tid innan du ska sälja ditt hus, så att energideklarationen är klar senast när kontraktet skrivs. Energiexperten bedömer och kontrollerar de uppgifter som lämnats. Om uppgifterna är otillräckliga måste kanske energiexperten besikta byggnaden. En besiktning ska även göras för att se om man kan göra några energismarta åtgärder. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket.

Därmed är energideklarationen utförd. Spara energideklarationen. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en sådan på din (säljarens) bekostnad. Energideklarationen gäller i tio år.

Lycka till önskar juristen!
 

Andreas Mülich marknadschef, Skandiamäklarna

Stabil höst i sikte

FÖRRA ÅRET SVIKTADE bostadsmarknaden vid den här tiden. Det var finanskris, otäcka prog­noser om arbetslöshet, och en konjunktur som inte skulle vända på flera år. Det påver­kade bostadsmarknaden genom ett minskat intresse för att köpa och sälja, helt naturligt. Bankerna tuffade till kraven på utlåning för att säkra eventuella kreditförlusterna som bidrog till att bostadsmarknaden stod och stampade.
Nu är bilden en annan. Visserligen är värl­den omkring oss orolig. Vi har fortfarande finanskris, arbetslösheten är stor i många om­råden och branscher, och bankerna är fortfa­rande tuffa. Men det är en annan stämning på marknaden. Fler och fler visar intresse för att flytta och göra en bra affär. Bostadsköparna har vaknat. Vi liksom många andra mäklare har inte bara mycket folk på visningarna, utan det blir också affärer. Köpare och säljare möts nu, snabbare än tidigare.

RÄNTAN
En orsak till återhämtningen är förstås räntan. Vi har haft väldigt låga räntenivåer sen årsskif­tet ungefär. Vi kan i dag erbjuda våra kunder en ränta på 1,55% i Danske Bank. Det är histo­riskt mycket lågt, på gränsen till extremt. Det är helt klart så att alla de som har rörliga bolån har fått det bra ekonomiskt. Den disponibla inkomsten har ökat och med det ökar också intresset för att köpa nytt boende. Men som alltid, flyttströmmarna är ganska konstanta. De flesta flyttar ändå för att de måste - livs­situationen kräver ett annat boende.

MARKNADEN
Så hur ser höstens bostadsmarknad ut? Ja, all­tid svårt att spekulera i hur det kommer att bli. Som oftast blir det inte som man tänkt sig, men vi står nu i alla fall inför en situation som kan sammanfattas som stabil. Under sommaren har marknaden varit mer aktiv än på länge. De flesta av våra kontor har haft öppet under högsommaren, vilket också visade sig vara för­delaktigt. Det har skett fler flyttar än på väldigt länge under juli och augusti. Det tar vi med oss i höst. Nu är det stor efterfrågan på bostä­der framförallt i storstäderna och inte minst i Stockholms innerstad. Suget är stort efter både större och mindre lägenheter. Såväl 1:or och 2:or som 4:or och 5:or säljs idag till höga kva­dratmeterpriser. Utbudet är inte lika stort som det brukar vid den här tidpunkten (september), men det gör också att efterfrågan har ökat rejält, samtidigt som priset pressas upp.

Sidor