Blomstrande rabatter

Drömmen om en blomstrande trädgård är för många av oss rabatter som påminner om en prunkande sommaräng. Men ofta blir rabatterna bara smala remsor närmast intill huset. Dina vackraste planteringar ska du anlägga på de platser i trädgården där du kommer åt att njuta av dem!

Nu på våren är en bra tid för plantering av många växter i trädgården, inte minst buskar och perenner. Då får det hela sommaren på sig att bli etablerade och står sedan rustade att klara vintern.

plantera inte längs fasaden
I de flesta villaträdgårdar ligger rabatterna som tarmar tätt intill huset. Här och där står en perenn tillsammans med en rad penséer i den bara jorden, ofta uttorkade eftersom regnet aldrig når dem. De enda gångerna familjen ser rabatten är när ogräset ska rensas eller penséerna vattnas. Intill huset är det för torrt för att växterna ska trivas och en smal remsa blir aldrig lika praktfull som en bredare planteringsyta.

Smälter ihop med trädgården
Förverkliga drömmen om prunkande planteringar på de platser i trädgården där du verkligen kommer åt att njuta av dem. Framför uteplatsen, längs entrégången eller som utsikt från köksfönstret. Placera rabatterna så att de smälter ihop med trädgården på ett naturligt sätt. Antingen mot en naturlig vägg, som en sten, häck eller ett staket, eller som en ö på gräsmattan. Tänk på att det krävs mer planering och finess för att få en fristående rabatt att se riktigt bra ut.

Förbered jorden
En bra jord är en förutsättning för att dina växter ska må bra, bli vackra och växa sig starka. Därför bör du regelbundet förbättra jorden i befintliga rabatter. Börja med att rensa bort ogräset. Lägg sedan på ett lager med cirka 5 cm kompost eller barkmull och mylla ner det i jorden.

Plantera nytt
När du planterar nytt ska du välja en dag när det är mulet och regnigt, plantera inte när det är gassande sol. En bra tumregel är att gräva planteringsgroppen minst dubbelt så stor som rotklumpen. Du kan också välja att höja upp rabattmyllen med hjälp av stenar eller torvblock. Vattna så att gropen blir genomfuktad och kontrollera att vattnet rinner undan. Fyll sedan gropen med en blandning av kompost, gödsel och jord. Vattna sedan vid behov under hela växtsäsongen och ha koll på att vattnet sjuker undan.

Text: Lisa Nilsson

Gäst
Planera rabatten

Planera rabatten så den blommar hela säsongen och våga mixa färger. Välj två färger i harmoni eller kontrast. Här har man valt rött och gult, som passar bra i soldränkta rabatter.

Försök att få rabatten att efterlikna naturen så mycket som möjligt.

Försök att få rabatten att efterlikna naturen så mycket som möjligt. Växterna ska väva sig samman och gå upp i en helhet där höga växter blandas med låga på ett naturligt sätt.

Det är viktigt att ta hänsyn till växternas form och textur när man komponerar en rabatt, så att man kan njuta av den även när den inte blommar.

Det är viktigt att ta hänsyn till växternas form och textur när man komponerar en rabatt, så att man kan njuta av den även när den inte blommar.

Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än