Bli inte bostadsstressad inför nya amorteringsregler

Den 1 mars får vi nya skärpta amorteringsregler. 

Nya regler innebär gärna att det uppstår en viss oro på marknaden. Och det här är inget undantag. Bostadsmarknaden har sedan i höstas visat tecken på oro, med fallande priser och en situation där varje affär tar längre tid. Säljare och köpare behöver längre tid på sig för att hitta rätt prisnivå. Mäklarna anser att prisfallet hänger ihop med det nya amorteringskravet som gör att många vill sälja innan det träder i kraft. De senaste veckorna har man dock noterat en viss uppgång i priserna, vilket i sin tur kan bero på en ökad aktivitet även bland bostadsköparna. Marknaden är svårbedömd framåt.

Jag vill också lägga till att bostadsmarknaden just hämtat sig från den senast införda strängare amorteringskraven som vi fick i juni 2016. Inför det tidigare amorteringskravet som trädde ikraft i juni 2016 blev det rusning på marknaden. Efter införandet bromsade den in samtidigt som sommaren alltid medför en stillsammare marknad. Det gör det svårt att jämföra.

ńr det smartare att göra en bostadsaffär före eller efter den 1 mars?

Det är svårt att göra smarta klipp med den egna bostaden. Om du inte lyckas kan du hamna i en besvärlig bostadssituation och det påverkar hela ditt och din familjs liv. Därför vill jag avråda från det. Efter den 1 mars ökar kraven på amortering. Om du har tar ett nytt bostadslån efter 1 mars där belåningsgraden på 85% motsvarar 3 000 000 kr, ska du amortera 90 000 kronor per år tills du kommer ner till 70% belåningsgrad. Den höga amorteringstakten gör att din skuld och din belåningsgrad sjunker snabbt. Så fort din skuld kommer ner till 70% belåning sjunker ju även amorteringskraven. Under tiden har du sparat i din bostad och din belåning är inte längre lika stor.

Planera ditt bostadsbyte utifrån dina egna behov och din egen ekonomi i första hand. Ta god tid på dig. Ingen kan säkert veta hur bostadspriserna kommer att utvecklas. Därför är det svårt att vara smart och taktisk. Gör istället en egen plan för ditt boende på kort och lång sikt och utgå ifrån den. Gör också en budget över dina inkomster och utgifter just nu för att se vilket utrymme du har för högre boendekostnader. 

Ha rätt förväntningar när du letar bostad

Visst är det härligt att drömma över tjusiga bostadsannonser som är stylade för visning. Tänk dig istället in i en måndagsmorgon med hushållet i full sving. Hur passar du och din familj in då? Gör en lista över vad du anser vara absolut nödvändigt för att få ett väl fungerande boende. Gå på många visningar och tänk utanför boxen när det gäller vilka områden du vill bo i. Det byggs nytt överallt och nya kommunikationer, förskolor och skolor följer på det. Väg större boendeyta mot avstånd till jobb och skola och tänk efter vad du värderar högst- att bo på mindre yta och ha nära till jobbet, eller att bo på större yta och ha lite längre resvägar?

Här kan läsa i detalj om vad de nya amorteringsreglerna innebär. 

Ingela Gabrielsson