Uthyrning

Ingela Gabrielsson

Generösare regler för andrahandsuthyrning

Vi använder våra fritidshus i genomsnitt sex till sju veckor på ett år. Fyra av tio utnyttjar sitt fritidshus under en till fyra veckor under ett år. Det visar en undersökning som Nordea gjort. Vad blir kostnaden per vecka man är i sitt fritidshus – en fråga väl värd att räkna på!

Ett sätt att förbättra fritidshusekonomin är att hyra ut det under de perioder då det ändå står tomt. Eller hyr ut din permanenta bostad medan du ändå är i fri-tidshuset! Sedan ett år tillbaka har skattereglerna för andrahandsuthyrning av privatbostad blivit generö-sare. De nya reglerna gäller för inkomståret 2009, när du deklarerar 2010.Du kan hyra ut för upp till 15 000 kronor per år (tidigare 5 000 kronor) utan att behöva betala någon skatt på dina hyresinkomster. För att få fram din beskattningsbara hy-resinkomst har du möjlighet att göra två schablonavdrag.

Schablonavdrag för småhus
Du har rätt att dra av 20 procent av hyresinkomsterna plus ett schablonavdrag på 12 000 kronor per år.

Schablonavdrag för bostadsrätt och hyreslägenhet
Du har rätt att dra av för den del av hyran eller avgiften som motsvarar den uthyrda delen av bostaden (hela eller delar av), samt schablonavdraget på 12 000 kronor.Skatten på den vinst som räknas fram efter avdrag är 30 procent. Som en hjälp för att räkna fram skatten har Skatteverket tagit fram en blankett med nr SKV 2199 som kan hämtas på www.skatteverket.se. Blan-ketten är en hjälpblankett och ska inte skickas in!

Stugförmedlare
Genom att anlita en stugförmedlare slipper du lägga ner tid och pengar på annonseringar och bokningar. Å andra sidan tar stugfördelaren betalt av dig för sina tjänster. Om du sköter uthyrningen helt själv slipper du sådana extra kostnader. Kontrollera vad hemförsäkringen täcker och om du behöver teckna något tillägg för skador som kan uppstå under uthyrningen.