sälja

Fråga juristen!

Energideklaration vid försäljning

Jag skulle vilja ha lite mer information om det här nya
kravet på energideklaration för hus vid försäljning.

HÄLSNING FRÅN EN HUSÄGARE SOM STÅR I BEGREPP ATT SÄLJA

SVAR: Helt kort kan sägas att alla som ska sälja sitt radhus eller villa måste göra en så kallad energideklaration från och med 1 januari 2009 enligt lag. Men även andra typer av bostäder , som till exempel specialbyggnader över 1000 kvm såsom simhallar och skolor eller byggnader med nyttjanderätt såsom hyreslokaler och bostadsrätter, berörs. Så ta hjälp av www.boverket.se för ett mer detaljerat svar. Ett av ändamålen med energideklarationen är att vi tillsammans ska sänka de framtida energikostnaderna, vilket ligger i linje med de globala klimatdiskussionerna. En energideklaration är giltig i 10 år, men du får göra en ny om du har vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången.

Energideklarationen utförs av ackrediterade (av myndigheten SWEDAC godkända) kontrollorgan (företag) och innebär i korthet att ett formulär ska fyllas i som visar en byggnads energianvändning samt ge råd om hur byggnaden kan bli energismartare. Om du som ägare vägrar att energideklarera kan din kommun till sist utdöma vite, en form av böter. På boverkets hemsida finns ett formulär under avsnittet Energideklaration som heter ”Förbered dig så här” som ger dig lättfattliga råd och anvisningar inför din energideklaration.

Boverket har ett sista krav: Sista sidan i energideklarationen, Husets energianvändning, ska sättas upp i husets entré eller reception. För småhus räcker det om du informerar hyresgästen på annat sätt. Du kan till exempel sätta upp sidan som en pappersutskrift eller i form av en skylt i plast eller aluminium. Du beställer skylten själv och den ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite. Formatet på denna skylt får inte ändras!

Boverket kom med ett förtydligande angående besiktning vid energideklarationer 2009-04-02: ”Många energideklarationer görs utan att byggnaden har besökts. Regelverket medger den möjligheten men endast då det är uppenbart att inga åtgärder kan rekommenderas som medför en lägre energianvändning eller då underlaget från fastighetsägaren är komplett och trovärdigt. Boverket och Swedac anser att för få åtgärdsförslag presenteras i samband med energideklarationen och kommer att se över regelverk och tillämpning för att besiktningar på plats ska bli fler”. Lycka till med energideklarationen hälsar juristen!