Renovering inne

Ändra planlösningen

När familjeförhållanden förändras i en villafamilj kan man behöva se över husets planlösning. Man flyttar ihop och man skiljer sig. Barn föds och...