Mäklaren har ordet

Carl-Henrik Ageman, ordförande i Mäklarsamfundet.

Varför anlita en fastighetsmäklare?

VARJE BOSTADSAFFÄR är unik och ställer sina speciella krav på fastighetsmäklarens kreativitet och kunskap. Som konsument får du hjälp med värdering, visning och upprättande av köpehandlingar. Om man anlitar en fastighetsmäklare minskar risken för problem som man varken vet existerar eller känner till konsekvenserna av.
I Sverige genomförs det årligen cirka 155 000 bostadsaffärer varav 87 930 är bostadsrättsaffärer, 56 983 småhusaffärer och 9090 fritidshusaffärer (siffrorna avser 2008).

Enligt statistik från Värderingsdata sker hela 87 procent av alla villaöverlåtelser i Sverige med hjälp av fastighetsmäklare, vilket är en ökning med 10 procent sedan 2001. Statistiken visar också att slutpriset blir högre om en fastighetsmäklare förmedlar objektet. Motsvarande siffra för Stockholms län är 95 procent. För Stockholms del innebär det att 9 av 10 villaöverlåtelser sker via en fastighetsmäklare, vilket tyder på att de tjänster fastighetsmäklare erbjuder är något som är efterfrågat och det visar också att förtroendet för fastighetsmäklare är stort. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det finns inga motsvarande siffror för bostadsrätter på grund av det inte finns ett bostadsrättsregister, något som branschen har efterfrågat under många år.

TRYGGARE MED MÄKLARE
Jag är övertygad om att köpare känner sig betydligt tryggare i bostadsaffären när en fastighetsmäklare är involverad. I synnerhet när det handlar om budgivning, stöd vid själva köptillfället eller kontakter med låneinstitut med mera. Enligt gällande lagstiftning skall fastighetsmäklaren vara en opartisk mellanman. Det ligger i fastighetsmäklarens uppdrag att se till att både köpare och säljare får riktig och relevant information inför bostadsaffären. Detta gäller dock inte de rent affärsmässiga övervägandena, främst prisfrågan, där fastighetsmäkaren skall se till sin uppdragsgivares intressen.

OPARTISK?
Frågan om opartiskhet har stundtals ifrågasatts, ibland med visst fog. Självklart kan det uppkomma situationer som kan vara svårlösta eftersom fastighetsmäklaren skall vara opartisk mellanman. Det är ju inte alltid så att köpare och säljare har samma uppfattning om exempelvis vissa kontraktsformuleringar. Hur ska exempelvis en formulering avseende ett besiktningsvillkor se ut? Eller hur löser fastighetsmäklaren frågan då säljaren inte under några omständigheter vill ha villkor för köparens nya lån med i kontraktet? Svaret på ovanstående, och liknande, frågor är inte självklara, men löses i de allra flesta fall genom fastighetsmäklarens försorg. Därför är det viktigt med tydlighet och information. En än mer relevant fråga är hur dessa frågor skulle lösas om INTE en fastighetsmäklare finns med överhuvudtaget...

NY LAG PÅ GÅNG
Kommer fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman förändras framöver? Nej, det finns inget som tyder på det. Inom ett eller två år, kommer en ny och efterlängtad Fastighetsmäklarlag och vad vi vet kommer rollen som opartisk mellanman att bestå även i den nya lagen. Det är en bra lösning – för både köpare och säljare. Fördelen är inte enbart att vi inte förändrar ett välfungerande system, det är även till fördel för konsumenten eftersom det skulle bli betydligt dyrare för konsumenten om det var två fastighetsmäklare inblandade i en och samma affär. Fastighetsmäklares arvode är något som det ofta diskuteras om men faktum är att kostnaden klart understiger hur det ser ut i övriga Europa, där många parter, och i synnerhet en Notarie Publicus, är vara involverade med höga kostnader och mycket tidspillan till följd.