Mäklare

Andreas Mülich marknadschef, Skandiamäklarna

Stabil höst i sikte

FÖRRA ÅRET SVIKTADE bostadsmarknaden vid den här tiden. Det var finanskris, otäcka prog­noser om arbetslöshet, och en konjunktur som inte skulle vända på flera år. Det påver­kade bostadsmarknaden genom ett minskat intresse för att köpa och sälja, helt naturligt. Bankerna tuffade till kraven på utlåning för att säkra eventuella kreditförlusterna som bidrog till att bostadsmarknaden stod och stampade.
Nu är bilden en annan. Visserligen är värl­den omkring oss orolig. Vi har fortfarande finanskris, arbetslösheten är stor i många om­råden och branscher, och bankerna är fortfa­rande tuffa. Men det är en annan stämning på marknaden. Fler och fler visar intresse för att flytta och göra en bra affär. Bostadsköparna har vaknat. Vi liksom många andra mäklare har inte bara mycket folk på visningarna, utan det blir också affärer. Köpare och säljare möts nu, snabbare än tidigare.

RÄNTAN
En orsak till återhämtningen är förstås räntan. Vi har haft väldigt låga räntenivåer sen årsskif­tet ungefär. Vi kan i dag erbjuda våra kunder en ränta på 1,55% i Danske Bank. Det är histo­riskt mycket lågt, på gränsen till extremt. Det är helt klart så att alla de som har rörliga bolån har fått det bra ekonomiskt. Den disponibla inkomsten har ökat och med det ökar också intresset för att köpa nytt boende. Men som alltid, flyttströmmarna är ganska konstanta. De flesta flyttar ändå för att de måste - livs­situationen kräver ett annat boende.

MARKNADEN
Så hur ser höstens bostadsmarknad ut? Ja, all­tid svårt att spekulera i hur det kommer att bli. Som oftast blir det inte som man tänkt sig, men vi står nu i alla fall inför en situation som kan sammanfattas som stabil. Under sommaren har marknaden varit mer aktiv än på länge. De flesta av våra kontor har haft öppet under högsommaren, vilket också visade sig vara för­delaktigt. Det har skett fler flyttar än på väldigt länge under juli och augusti. Det tar vi med oss i höst. Nu är det stor efterfrågan på bostä­der framförallt i storstäderna och inte minst i Stockholms innerstad. Suget är stort efter både större och mindre lägenheter. Såväl 1:or och 2:or som 4:or och 5:or säljs idag till höga kva­dratmeterpriser. Utbudet är inte lika stort som det brukar vid den här tidpunkten (september), men det gör också att efterfrågan har ökat rejält, samtidigt som priset pressas upp.