läkemedel

Naturläkemedel biter på influensan

Naturläkemedel biter på influensan

Amerikansk och schweizisk forskning visar att ett naturlä­kemedel baserat på örten echinacea reglerar kroppens im­munförsvar och har en virushämmande effekt. Preparatet visade sig ha full effekt på fågelinfluensan och pågående studier tyder på att det även har det på svininfluensan.

Med echinacea extrakt har kroppen visat sig bli bättre på att stå emot virus och bakterier, som annars skulle ge oss hosta, snuva, huvudvärk och andra van­liga förkylningssymptom.
Mängder av forskningsresultat styrker att Echinaforce har immunreglerande egenskaper.

Men det internationellt erkända forsk­ningsrådet Cochrane Collaboration var­nar för att inte alla echincea produkter är verksamma. Skillnaden ligger i vilken sort man använder, vilken del av växten som används, hur växten har beretts och färdigställts, samt vilka aktiva ämnen som preparatet innehåller.

REGLERAR IMMUNFÖRSVARET
Det preparat som studerats mest ingå­ende är naturläkemedlet Echinaforce, som finns att köpa i hälsokostbutiker och på apoteket.  Forskare vid Zürich Universitet har upptäckt att vissa komponenter i naturlä­kemedlet påverkar vissa immunceller och att dessa kan reglera hela immunförsvaret. Inget annat växtpreparat har kunnat påvisa denna mekanism. Anledningen till det uppseendeväckande resultatet tror man beror på det tillverknings- och beredningsförfarande man har vid fram­ställningen av preparatet.

SLÅR UT INFLUENSAVIRUS
Förra året utförde professor Jim Hud­son vid University of British Columbia kliniska studier som visade att Echina­force har en direkt antiviral effekt, dvs att den slår ut virus. Effekten visade sig vara klart överlägsen effekten av de kon­ventionella antivirala läkemedlen. De virus man studerade var influen­savirus, herpes simplex virus, samt övre luftvägs virus. Den virushämmande effekten var näst intill total. Dessutom visade det sig att preparatet dödade åt­skilliga bakterier som hänger ihop med förkylningssymptom. Man har även upptäckt att preparatet reglerar de komponenter i immunför­svaret som är ansvariga för att det upp­står inflammationer.

SVININFLUENSAN
Det finns alltså mycket klara vetenskap­liga data på att Echinaforce har en både antiviral, antibakteriell och inflamma­tionshämmande effekt. Under tiden få­gelinfluensan var aktuell gjordes studier på denna med preparatet och resultatet var en näst intill 100 procentig effekt. För närvarande håller man på att sammanställa resultatet av studier på svininfluensan, och så här lång verkar dessa också mycket lovande.

VETENSKAPLIGT BEVISAT: VERKSAM PÅ INFLUENSAVIRUS
Forskare vid Zürich Universitet har funnit att det är den unika alkyla-Echinaforce har funnits i mer än femtio år på den midmixen, som Echinaforce innehåller, vilket reglerar kroppens immun-internationella marknaden. För framställningen försvar. Alkylamiderna fäster i sin tur på den så kallade CB2-receptorn används färsk, ekologiskt odlad Echinacea pur­som reglerar produktionen av TNF-alfa som är ett av de viktigaste och purea (Röd solhatt) och för att säkerställa en starkaste signalämnena i immunsystemet. jämn kvalitet och stabila nivåer odlas växväxten alltid utifrån eget utsäde. Det är dock ingen överstimulering som sker, utan en reglering ten alltid utifrån eget utsäde. av TNF-alfanivåerna.  Detta försätter immunförsvaret i en högre Echinaforce är godkänt som natur­”stand-by-beredskap” när kroppen behöver det för sitt försvar. Det läkemedel av läkemedelsverket, och är därför inte farligt att använda Echinaforce kontinuerligt under finns att köpa i hälsokostbutiker och på en längre period. apoteket.

----------------------------------------------------------------------

Lindrar virussymptom

Jennicas arbete som förskolelärare gör att hon ständigt utsätts för virus från barnen. Med hjälp av Echinaforce har hon kunnat hålla sig och sin familj friska.

– Första gången jag kom i kontakt med Echinaforce droppar var när jag i min ungdom gick på Barnskötarlinjen och en vän introducerade naturläkemedel i mitt liv, berättar Jennica. Då upptäckte jag fördelarna med Echinaforce i förkyl­ningstider. Jag höll mig friskare och kry­are! Jag vill rekommendera det när man är utsatt för förkylningar i sitt jobb. Det har hjälpt mig många gånger under de 20 år som jag har jobbat med barn på olika sätt.

LINDRAR SYMTOMEN
– Oftast känner man igen signalerna, man känner sig vissen, frusen, trött, och vet att en förkylning är på gång. Då är det dags att ta dropparna, ju fortare desto bättre! Jag har rekommenderat Echina­cea till alla jag känner, så många i min omgivning har också upptäckt att förkyl­ningssymtomen lindras, säger Jennica.

I MEDICINSKÅPET
Ofta är det väl så att man blir sjuk när det är som mest olämpligt och när man absolut inte får bli dålig.
– I somras skulle min 12-åriga dot­ter på ett stort handbollsläger i Norr­köping. Typiskt nog blev hon förkyld några dagar innan lägret. Jag gav min dotter Echinaforce i tablettform och hon hann bli frisk och kry till lägret. Så numera finns alltid även Echinaforce tabletter hemma i mitt medicinskåp, säger Jennica.