Fönster & Dörrar

Släpp in ljuset

Dagsljus har stor betydelse för både vår hälsa och välmåendet. Den nya takfönsterkupan Mini ger dubbelt så mycket ljus och passar tak med mindre...

Välj rätt garageport

Välj rätt garageport

När du köper en garageport har du ett antal alternativ att välja mellan. En garage-port kan kosta allt från 5 000 upp till 70 000 kronor, beroende på storlek, material, montering, design, isolering, fjärrkontroll, belysning och larm. 

Det är många saker som påverkar valet av garageport. Vilken typ av port du ska ha och hur stor garageportöppningen är. Vad garaget ska användas till och om det ska vara ett varm- eller kallgarage. Om porten ska ha automatisk öppning och om den ska vara larmad. Även om det idag är möjligt att köpa en garageport på internet eller med hjälp av kataloger så är det alltid bättre att åka till en utställning och se porten på riktigt.

CE-märkning
Det gäller att välja tillverkare med omsorg, så du får en säker och kravgodkänd port. Kontrollera att tillverkarens portar CE-märkta enligt de nya EU-normerna avseende lufttäthet, vattentäthet och vindlast. Titta efter hur porten är konstruerad och vilka säkerhetsåtgärder tillverkaren vidtagit. Skenorna ska vara täckta så att fingrar inte kan komma i kläm och att fjädrarna är skyddade så att de inte kan lossna och skjutas iväg.

Användningsområde
Om du använder garaget till mer än förvaring av bilen kan det vara idé att välja en port med fönster för att få ljusinsläpp. Om det får plats ska du också komplettera med en separat gångdörr, så att du själv kommer in utan att behöva öppna hela porten. Om du har ett varmgarage är det viktigt att porten är isolerad med ett bra isoleringsvärde, d.v.s. så lågt U-värde som möjligt. Om du har ett kallgarage är det också bättre med en isolerad port. Isoleringen gör nämligen att porten blir sta-digare och låter mindre. Du slipper också problem med kondens när varm och fuktig luft från bilen kyls av mot portens kalla yta. 

Automatik
Idag finns det många smarta lösningar för portar. Man kan få med en portautomatik som gör att du kan öppna och stänga garageporten, utan att behöva stiga ur bilen. Det går även att lägga till funktioner som att tända belys-ningen på garageuppfarten eller i garaget. Dessutom kan du välja till ett trådlöst skalskydd, som larmar när någon försöker ta sig in i garaget.

Montering
Nedmonteringen och bortforslingen av den gamla porten är ett tungt arbete, och installationen av den nya porten kräver precision. Därför lönar det sig alltid att anlita en montör, vilket ofta ingår i priset. Köper du en garageport på internet eller på ett byggvaruhus kan du kanske få ett lägre pris på själva porten, men det brukar bli en dyr historia i slutänden.

Att välja dörrar & fönster

Att välja dörrar & fönster

Ytterdörren är husets ansikte utåt och säger mycket om de män-niskor som bor i huset. Den välkomnar dig och är det första in-trycket dina gäster får. Den ska också fylla alla kvalitets- och trygg-hetskrav som finns på marknaden. Håller dörren hög standard kan du ha glädje av den i många år framöver. Att välja ytterdörr är med andra ord något som kräver en del övervägning. Välj dörren med omsorg. Den ska både passa till ditt hus, din omgivning och dig själv.

Olika stilar
På marknaden finns det idag många olika stilar att välja bland. Ut-trycksfulla dörrar inspirerade av 1800-talets senare hälft med spröj-sar, urfräsningar och speglar, dörrar med inspiration från 30-talets eleganta funkisstil, dörrar med stark utstrålning och personlighet där några är klassiska andra mer futuristiska.

Med eller utan glas
I en hall eller annat utrymme utan fönster, ger glas i ytterdörren ett insläpp av naturligt ljus. Vill du ha fri sikt genom dörren väljer du transparent glas, men tänk på att det också ger fri sikt in. Ett alternativ kan vara ett ogenomskinligt glas som bara släpper in ljuset.många dörrar ska behandlasDet finns en mängd olika material att välja på och många ska behandlas olika. Obehandlade furudörrar ska laseras eller täckla-seras, teakdörrar och ekdörrar ska efter montering behandlas med träolja, fanerade dörrar kräver ingen ytterligare behandling, och målade dörrar kan målas med tvåkomponent täckfärg med hög utomhusbeständighet.

Målat eller trärent
Med en målad yta kan man ge huset ett lyft genom en färgsättning som antingen smälter in eller bryter av, allt efter tycke och smak. Exempelvis kan en målad dörr vara neutral i vitt, välkomnande och varm i rött, lugn och behaglig i grönt eller sval och fräsch i blått. Stilfulla ytor i äkta trä ger också olika intryck: Ek ger ett mjukt och fräscht intryck. Ytan på dörren bör matcha husets stil och dess fönster. Precis som med innerdörrarna måste du beakta vad som dominerar i husets framtoning.

Fönstren är husets ögon
Om ytterdörren är husets ansikte så är fönstren husets ögon. Föns-ter har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exte-riör och interiör en speciell karaktär. Fönster är de mest markanta delarna av husets fasad och därför har fönstrens stil och uppbygg-nad stor betydelse för hur din bostad upplevs.

Harmoniskt helhetsintryck
Det finns många olika hustyper, som var och en har sin egen ka-raktäristiska fönsterstil. Var uppmärksam på vilken stil och vilket intryck som är karaktäristiskt för ditt hus och välj fönster som pas-sar. Det finns inget entydigt svar på vilken fönstertyp som är rätt för en bestämd hustyp. Det viktigaste är att få en sammanhängande stil och att skapa ett harmoniskt helhetsintryck, men det gäller också att respektera husets stil.

Ljus, luft och värme
Lika viktigt som utseendet, är också isoleringsförmågan samt mäng-den inkommande ljus och luft. Samtidigt är det mycket fokus på energioptimering genom att placera fönster rätt i förhållande till dagsljusinsläpp och värmeinstrålning.