Energi

Exportrekord för el

Den totala elproduktionen i Sverige har aldrig varit så hög som den var förra året. El från vattenkraft, vindkraft och från förbränning av avfall...

Gör en energikalkyl

Energimyndigheten har tagit fram en energikalkyl där du bland annat kan räkna ut hur lång tid det tar innan en värmepump lönar sig och hur mycket du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus.

Sidor