depression

Johannesört mot depression

Johannesört - effektivare än antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel har liten eller försumbar effekt hos patienter med mild till måttlig depression, visar en analys som nyligen presente-rats av Amerikanska läkarförbundet. Däremot har Johannesört visat sig vara effektivt vid den typen av depres-sioner, utan att ge de biverkningar som exempelvis SSRI-preparat ger.

Antidepressiva mediciner är den nuvarande stan-darden för behandling av depression, men effek-ten vid en mindre svår depression är inte mycket större än den man får av placebo (sockerpiller). Det framgår av en artikel som nyligen publice-rades i det amerikanska läkarförbundets tidning JAMA.

INGEN EFFEKT
En grupp amerikanska forskare vid University of Pennsylvania har analyserat sex placebokontrollerade och randomiserade studier med antidepressiva läkemedel. Sammanlagt ingick 718 vuxna öppenvårdspatienter. I hälften av studierna användes SSRI-preparat och i den andra halvan Imipramin. Forskarna kom fram till att effekten av behandlingen varierade avsevärt beroende på hur svår depressionen var. Patienter med milda till allvarliga depressionssymtom hade ingen eller försumbar effekt av behandlingen.  Däremot hade patienter med mycket allvarliga symtom stor nytta av behandlingen.

MINSKAR STRESSEN
En typ av preparat som däremot visat sig effektivt vid mild till måttlig depression är Johannesört.  Den ger dessutom inte de biverkningar som anti-depressiva läkemedel ger. Detta har tyska forskare visat i en analys av 29 studier med över 5 000 deltagare. Analysen är genomförd av forskare knutna till Cochraneinstitutet, en organisation som vetenskapligt granskar olika läkemedel.Redan på medeltiden användes Johannesört mot nervösa symptom, men på senare år är det främst effekterna mot depression som fått medicinsk uppmärksamhet. Johannesört reglerar enzymsystem i hjärnan vilka bl.a. styr nivåerna av serotonin, dopamin samt rogivande och avslappnade signalämnen. Johannesört minskar även mängden kortisol, ett stresshormon som deprimerade har för mycket av. Den bör inte tas i kombination med andra mediciner eller vid bilkörning.

------------------------------------------------------------------------------

Oron försvinner!

Efter att ha arbetat med fokusgrupper och djupintervjuer i 20 år är Tina van vid att hålla ett högt arbetstempo. Men trots rutin är det svårt att värja sig mot den uppjagade, oroliga känslan som stress kan medföra. För Tina blev lösningen ekologisk Johannesört i tablettformat.

Tina Tigerhielm Sylvan arbetar som marknadsundersökare med fokusgrupper och djupintervjuer som specialitet. Ett jobb där det händer mycket och resultaten måste levereras snabbt. För Tina gäller det att vara följsam vid oväntade förändringar och att hålla huvudet lugnt i stressiga situationer.  – Oftast när mina kunder väl bestämmer sig för vilken undersökningsform de vill ha, så behöver de resultatet snabbt. Helst redan igår, förklarar hon för Din hälsa med en lätt suck.

LUGNANDE EFFEKT
En vän tipsade Tina om Hypermin, ett naturläkemedel som säljs i hälsofackhandeln. Den verksamma ingrediensen är ekologiskt odlad Johannesört, som har en lugnande effekt och lindrar oroskänslor.  – Under tuffa perioder tar jag två tabletter  per dag och då känner jag mig coolare. Den tar bort oron och jag kan fokusera på det som är viktigt.

INGA BIVERKNINGAR
Arbetstempot är fortfarande högt men i och med att oron är borta kan hon hantera stressen mer effektivt. Några biverkningar av preparatet har hon inte upplevt.– Nej, jag tycker att det är otroligt bra att det finns. Vi pratar ju om ett naturmedel och det är ingenting man kan bli beroende av. Det känns som ett snällt hjälpmedel. Jag kan verkli-gen rekommendera det till alla som är i samma stressiga situation som jag är.

SLIPPER BLOCKERANDE STRESS
Att slippa gnagande oro och blockerande stress gör inte bara Tinas arbete lättare. Att kunna slappna av efter en stressig dag på jobbet gör också att fritiden blir mer fokuserad.
– Jag känner mig säkrare. Innan gick det så mycket energi åt att vara orolig över att inte ha koll på allt. Nu har jag en bättre fördelning av mitt energiflöde. Det är en himla härlig känsla. Du vet, att känna sig lite cool, fast det är kaos.