deklaration

Jeanethe Karlsson Ekestam

Giltig energideklaration

Hej Jeanethe!
Jag läste med intresse din artikel angående energideklaration vid husförsälj­ning i augustinumret: Du skriver att genomförd energideklaration är giltig i 10 år, vilket för mig låter rimligt och vettigt.

Det märkliga är att både vår mäklare och den som genomförde energideklaration av vårt hus hävdar att den endast är giltig 6 månader! Detta gör oss både förbryllade och besvikna  om det nu skulle vara så. Besvikna då vi inte fick någon som helst information om detta av mäklaren innan (om vi vetat skulle vi förstås inte ha genomfört någon deklaration förrän vi kommit i en fas där vi daterat visning och för­säljning av vårt hus).

Förbryllade över att en sådan investerad energidekla­ration av vårt hus som är byggt 2004 av en etablerad husleverantör och som uppvisade mycket bra resultat ienergideklarationen endast skulle gälla i 6 månader. Vi genomförde denna deklaration i tron att det är, som du skrev, en långsiktig giltighetstid och för att vi skulle vara klara med allt när vi väl hittade ett objekt som vi vill köpa.

För oss skulle (om den nu är giltig endast 6 månader) detta i praktiken innebära - då vi tyvärr inte hittat något nytt hus ännu – att vi skulle behöva genomföra en ny energideklaration för 4500 kr, då knappt bläcket på den första torkat. Det vore ju helt absurt. Därför undrar jag om du kan hjälpa mig bringa klarhet i vad som gäller, där jag hoppas att du har rätt och att mina kontakter har fel. Till saken hör att deklarationen är genomförd av en för ändamålet auktoriserad firma.

HÄLSNING FRÅN EN VILLRÅDIG HUSÄGARE!

SVAR: Ja, det var märkligt måste jag säga! Var detta en gratistjänst som erbjöds av mäklaren och en väldigt begränsad energideklaration till sitt innehåll? Då kan det stämma med giltighetstiden – beroende på vad ni avtalat om.
Men om de regler kring energideklaration som lagstiftaren ställt upp följts så ska den gälla 10 år. Jag hänvisar dig till följande: skriv ”boverket energideklaration” i google, altavista eller dylikt så kommer du direkt till byggstenarna för hur deklarationen fungerar.

Nedan har jag återgivit Boverkets angivna punkter, så kan du som sitter inne medinformationen hur det hela gick tillväga få en lättare överblick huruvida du behöver gå vidare med krav mot mäklaren eller inte: Börja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och dess energianvändning att göra. Kontakta ett ackrediterat kontrollorgan (godkänt företag) i god tid innan du ska sälja ditt hus, så att energideklarationen är klar senast när kontraktet skrivs. Energiexperten bedömer och kontrollerar de uppgifter som lämnats. Om uppgifterna är otillräckliga måste kanske energiexperten besikta byggnaden. En besiktning ska även göras för att se om man kan göra några energismarta åtgärder. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket.

Därmed är energideklarationen utförd. Spara energideklarationen. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en sådan på din (säljarens) bekostnad. Energideklarationen gäller i tio år.

Lycka till önskar juristen!
 

Fråga juristen!

Energideklaration vid försäljning

Jag skulle vilja ha lite mer information om det här nya
kravet på energideklaration för hus vid försäljning.

HÄLSNING FRÅN EN HUSÄGARE SOM STÅR I BEGREPP ATT SÄLJA

SVAR: Helt kort kan sägas att alla som ska sälja sitt radhus eller villa måste göra en så kallad energideklaration från och med 1 januari 2009 enligt lag. Men även andra typer av bostäder , som till exempel specialbyggnader över 1000 kvm såsom simhallar och skolor eller byggnader med nyttjanderätt såsom hyreslokaler och bostadsrätter, berörs. Så ta hjälp av www.boverket.se för ett mer detaljerat svar. Ett av ändamålen med energideklarationen är att vi tillsammans ska sänka de framtida energikostnaderna, vilket ligger i linje med de globala klimatdiskussionerna. En energideklaration är giltig i 10 år, men du får göra en ny om du har vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången.

Energideklarationen utförs av ackrediterade (av myndigheten SWEDAC godkända) kontrollorgan (företag) och innebär i korthet att ett formulär ska fyllas i som visar en byggnads energianvändning samt ge råd om hur byggnaden kan bli energismartare. Om du som ägare vägrar att energideklarera kan din kommun till sist utdöma vite, en form av böter. På boverkets hemsida finns ett formulär under avsnittet Energideklaration som heter ”Förbered dig så här” som ger dig lättfattliga råd och anvisningar inför din energideklaration.

Boverket har ett sista krav: Sista sidan i energideklarationen, Husets energianvändning, ska sättas upp i husets entré eller reception. För småhus räcker det om du informerar hyresgästen på annat sätt. Du kan till exempel sätta upp sidan som en pappersutskrift eller i form av en skylt i plast eller aluminium. Du beställer skylten själv och den ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite. Formatet på denna skylt får inte ändras!

Boverket kom med ett förtydligande angående besiktning vid energideklarationer 2009-04-02: ”Många energideklarationer görs utan att byggnaden har besökts. Regelverket medger den möjligheten men endast då det är uppenbart att inga åtgärder kan rekommenderas som medför en lägre energianvändning eller då underlaget från fastighetsägaren är komplett och trovärdigt. Boverket och Swedac anser att för få åtgärdsförslag presenteras i samband med energideklarationen och kommer att se över regelverk och tillämpning för att besiktningar på plats ska bli fler”. Lycka till med energideklarationen hälsar juristen!