Utomhus

Marksten

Sten i trädgården

Möjligheterna för stenläggning i trädgården med marksten är ändlösa. För att få rätt känsla och stil för just din trädgård går det att kombinera, variera och blanda både material och mönster på många olika sätt.

ATT SÄTTA MARKSTEN är en konst som inte bara kräver hårt arbete, utan även en känsla för hur stenen smälter in i naturen. Alltför ofta ser man stora sterila stenöknar, men om man integrerar stenen med grönskan får man ett naturligt intryck. Låt därför rabatter och marktäckande växter rama in det stensatta området.

VAR NOGGRANN
Är man hyfsat händig och noggrann kan man själv sätta marksten i trädgården. Det viktigaste är att man gör ett bra underarbete, så var därför noggrann och se till att du har de rätta verktygen.

1. Gräv ur den tänkta plattytan 20–25 cm, till garageuppfart gräver du 30–35 cm. Gräv ytan något större än den egentliga plattläggningen, 10 cm runt om. Gräv ut ytan med samma fall som det skall vara på färdig yta. Rekommenderat fall 1–2 cm per meter för god vattenavrinning. Luta ytan från huset.

2. Den utgrävda ytans botten ska vara jämn. Vid leriga jordar kan en geotextil typ Polyfelt läggas ut för att täcka hela bottenytan. Polyfeltduken kommer att förhindra att jordmassorna blandar sig med det påförda gruslagret. Bärlagret läggs ut, 10–15 cm tjockt. Beräkna mängden bärlager så att plats finns till markstenens/plattans tjocklek och 3 cm sättsand. Använd 0:18 samkross eller motsvarande till bärlagret. Om trädgårdskantstöd skall användas sätts de nu. Lägg ut ett provskift med markstenar/plattor så att kantstöden kommer på rätt avstånd för att undvika onödiga kapningar.

3. Komprimera bärlagret med vibroplatta eller på gångytor möjligen genom att vattnas ner. Använd lätt vibroplatta ca. 80–100 kg tjänstevikt. Jämna ytan så att den följer den tänkta plattytans profil, spänn snöre och kontrollmät. Kvar upp till färdig plattyta ska nu vara 3 cm för avdragssand/sättsand plus plattans/markstenens tjocklek.

4. Nu kan sättsanden läggas över ytan. Lagret bör vara ca. 3 cm djupt för att inte bli ett elastiskt underlag. Lagret komprimeras lätt som tidigare. I detta läggs nu de avdragsbanor av rör eller stålprofiler som vägs av så att de sins emellan ligger på rätt nivå och parallellt med varandra. Avdragsskivan ska då axla bägge samtidigt och avdragen yta skall nu vara i nivå med markstenarnas/plattornas tänkta
undersida. Spännsnöret underlättar invägningen av banorna. Ytan ska ha ett visst fall för att leda bort regnvatten från huset, normalt 1–2 cm per meter. Jämna avdragssanden mellan banorna, där ska nu vara ett visst överflöd som sedan dras av mellan banorna med avdragsskivan. Skivan trycks mot banorna samtidigt som du för den mot dig och i och med det får en färdig bädd att lägga plattorna på.

5. Ta bort banorna ur bädden och återfyll försiktigt. Nu kan läggningen påbörjas. Markstenarna ska ha en fog på 3 mm. Fogen är ytans elastiska del och är speciellt viktig för ytor som kommer att utsättas för tyngre belastning ex. garageuppfarter och andra körytor. Börja med att provlägga ett helt skift så att fogarna kan justeras och onödiga kapningar undviks.

6. Det avslutade arbetet består i att noga se till att fogen blir fylld! Fogsanden kan lämpligen bestå av 0:2 mm sand, som borstas och vattnas ner i fler omgångar innan ytan tas i bruk. Det är särskilt viktigt när det gäller garageuppfarter. S:t Eriks fogsand finns i 25-kilos säckar. 1 kilo fogsand räcker till ca 4–5 meter löpfog beroende på markstenens/plattans tjocklek. Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. Ytor lagda med marksten, 60 mm eller tjockare och för fordonstrafik, bör efter fogning sopas rena och komprimeras lätt med vibroplatta.

7. Ytterkant – ytans akilleshäl. En svaghet som de flesta läggningar har är själva låsningen av ytan. Med låsning menas i dessa fall den ram som håller ytan på plats, framför allt mot mjuka ytor som gräsmatta och planteringar. Där svängande bilar vrider stenarna från varandra kan kantstöden sättas i jordfuktad betong= en del cement+ tre delar grus, som blandas utan vatten och eftervattnas försiktigt när allt är färdigt, eller dold betongkant (jordfuktad betong) under markstenen. Avsluta gärna den lagda ytan med en större dimension som håller ihop läggningen.

Källa: S:T Eriks

Kakel i köket

Kakel i köket

Kakelplattor är lätta att göra rena, håller i evighet och är vackra att se på. Med kakel kan du skapa en kulinarisk miljö i köket där familj och gäster gärna umgås. Du kan själv kakla väggen så familjen får ett nytt, spännande kök.

VID PLATTSÄTTNING MÅSTE underlaget vara stabilt, men mellan diskbänk och överskåp duger de flesta underlag. Godkända underlag är gipsskivor, lättbetong, puts, spackel och betong, men skivor av trä är inte att rekommendera. Om ytorna är plana och mönstret enkelt kan en händig villaägare åstadkomma ett fullgott resultat.

MÄT UPP OCH PLANERA
Börja med att mäta upp ytan för att beräkna materialåtgången. Ta reda på det exakta formatet på de plattor du tänker använda och lägg till 2-3 mm fog för kakelplattor. När du har räknat ut totala åtgången, lägg på ca 5 % som säkerhetsmarginal.

MOTHÅLL
Innan du börjar kakla monterar du en mothållslist i underkant av väggen. Listen sätts med övre kanten där andra raden kakel ska sättas och garanterar att inte plattorna sjunker innan fästmassan torkat. När övrig kakel är satt tas listen bort och den första raden kakel kan sättas.

FÖRDELA FÄSTMASSAN
När väggen är torr, slät och ren är det bara att blanda fästmassan efter bruksanvisningen på förpackningen. Fördela massan nedifrån och upp med en murslev. Stryk inte ut mer än du kan plattsätta på 15 minuter.

KAKLET PÅ PLATS
Använd vattenpass så att raderna blir horisontella när du kaklar. Börja alltid nerifrån och arbeta dig uppåt. Mellan de första lodräta raderna lägger du fogsnören så att avstånden blir de rätta. Längre upp på väggen använder du fogsnöre för att få de horisontella avstånden rätt. För att dela på kakelplattor använder du en kakelskärare som finns att hyra där man köper kakel.

FOGA
Efter tolv timmar är det dags att börja foga. Blanda fogmassan efter anvisningarna på paketet. Dra bort fogsnörena innan du fogar. Dra ut fogmassan diagonalt med en gummiskrapa tills skarvarna är fyllda. Skrapa bort överflödet.

TVÄTTA RENT
Vänta en halvtimme tills fogarna har torkat ordentligt innan du tvättar rent med en urvriden svamp, som du sköljer ur mellan varven. Avsluta med att polera plattorna med en mjuk trasa. Du bör duscha fogarna med en sprutflaska efter några timmar för att få fogen starkare.

SILIKONFOG
I hörn och övergångar måste fogarna vara elastiska och där använder du våtrumssilikon. För att få en fin fog sätter du markeringstejp på båda sidor av fogen och jämnar till den med ett finger doppat i ljummet tvålvatten. Tejpen tas bort med detsamma.

Inred din trädgård

Inred din trädgård

En trädgård är inte bara blommor och träd, utan också ett rum att inreda. Villa Aktuellt lät två trädgårdsdesigners göra om en trädgård och tillföra murar, marksten, planteringar, och ett badparadis.

MÅNGA HAR trädgårdsdrömmar, tankar och idéer, men behöver hjälp för att komma vidare. Det blir allt vanligare att man tar hjälp av en trädgårdsdesigner. De kan hjälpa dig planera en ny trädgård eller förbättra den befintliga. De kan ge konkreta skötselråd, hjälpa dig med växtval, inventera befintliga växter och göra detaljerade ritningar till förslag och idéskisser för hela trädgården eller för utvalda delar.
– Att trädgårdsintresset är enormt stort i Sverige märker vi dagligen genom alla kunder vi möter. Ett passionerat intresse finns, men ibland vill man lära sig mer eller få lite inspirerande idéer när den egna fantasin tryter, säger Helena Rosenlöf, landskapsingenjör och trädgårdsdesigner på Slottsträdgården Ulriksdal.

GÖR EN KARAKTÄRSPLAN!
Vi lät två trädgårdsdesigners komma till trädgården för att ta del av trädgårdens förutsättningar och de behov som fanns. Utifrån hembesöket gjordes en karaktärsplan med tyngdpunkt på trädgårdens övergripande former och karaktärsdrag. Målsättningen med en karaktärsplan är att skapa rätt uttryck, känsla, stil och struktur utifrån önskemål och behov, samt platsens förutsättningar. Viktigt för utformningen är hur olika funktioner kan skapas och hur olika typer av ytor kan sammanfogas på ett bra sätt.

Sidor