Säkra huset mot radongas

Radon är en radioaktiv gas som finns i 10 procent av alla bostäder och som bland annat kan orsaka lungcancer. I såväl lågrisk- som högriskområden för radon kan halterna av markradon bli höga. Därför ska man som villaägare göra en radonmätning av sitt hus.

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, det vill säga över 200 Bq/m3. Bor man i ett hus är det därför viktigt att försäkra sig om att man inte har radon i huset.

En seriös mätning
Blir man uppringd av en mätfirma som erbjuder en radonbesiktning som ska ta en timme och kosta 2 500-4 500 kronor ska man vara på sin vakt. De flesta seriösa företag i branschen erbjuder helt eller delvis kostnadsfria besiktningar och lämnar även garanti på att radongashalten efter åtgärd hamnar under 200 Bq/m3.

Gammamätning
Gammamätning av byggmaterial gör man för att utröna om blåbetong finns och i så fall vilken strålningsklass den har; låg, medel eller hög. Efter det kan man bedöma om det är mark- eller byggradon, eller en kombination. Gammamätning ingår kostnadsfritt hos de flesta seriösa företag och är obligatoriskt vid ansökan om radonbidrag. Gammamätning vid husförsäljning (ej vid offertarbete) kostar cirka 1500 kronor.

Sniffmätning
En sniffmätning innebär att man tar luftprov under 5-15 min på misstänkta läckagepunkter, som i grunden, vid bärande väggar, trösklar, plugghål i vägg och vid rörgenomföringar. Har man endast en mätare tar det längre tid, då mätaren ofta måste luftas efter kraftiga radonläckor. Att man på en timme, som oseriösa aktörer påstår, ska gammamäta, sätta sig in i huset och med en radongasmätare hinna göra tillräckligt många sniffningar för att få någon vettig information, är helt orealistiskt.

Offerter
I 98% av alla hus behövs ingen sniffmätning för att företaget ska kunna lämna en offert. Det finns dock kniviga fall som bör mätas av och då kan en undersökning ta upptill 5 timmar. När mätningen är klar och det visar sig att det finns behöv av sanering ska du ta in kostnadsfria offerter från företag som lämnar garanti på radonhalt under 200 Bq/m3. Betala inte för det som inte ska kosta något!

Poul Heie
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Average: 5 (2 votes)