Pensionsåldern höjs nu - har du koll?

När ska du gå i pension? Det du hade planerat har kanske ändrats i och med det nya förslaget som den blocköverskridande pensionsgruppen presenterar nu. Pensionsåldrarna justeras uppåt i flera steg. Här är en kort beskrivning av förslaget:

Ņldern för när allmän pension (läs mer om vad det är längre ner) tidigast kan tas ut höjs i flera steg:

  • Ņr 2020 från 61 till 62 år
  • Ņr 2023 från 62 till 63 år
  • Ņr 2026 från 63 till 64 år

Samtidigt höjs åldern för hur länge du har rätt att stanna kvar i arbetslivet:

  • Ņr 2020 från 67 till 68 år
  • Ņr 2023 från 68 till 69 år

ńven lägsta ålder för när garantipension kan tas ut höjs:

  • Ņr 2020 från 65 till 66 år
  • Ņr 2023 från 66 till en riktålder som kommer att bestämmas av hur medellivslängden ökar.

Det finns många flera delar i förslaget och fler frågor som behöver lösas innan allt är klart. Det råder dock inget tvivel om att vi kommer att behöva arbeta längre upp i åldrarna. Släpp därför inte greppet om hur dina egna pensioner utvecklas. Under den gånga veckan har till exempel nya pengar satts in till din premiepension. ńven detta system kommer att förändras bland annat när det gäller vilka och hur många fonder du ska kunna välja mellan. Din premiepension fylls på en gång om året och det är med 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar. 

Men först en kort förklaring till hur hela din pension är uppbyggd. Den består av flera delar:

  • Grunden är din allmänna pension som är summan av din inkomstpension och din premiepension. Den utbetalas från staten och bestäms av hur många år du har jobbat och hur stor din inkomst har varit under hela den perioden. Varje månad betalar din arbetsgivare in 18,5 % av din lön (upp till en inkomst på 330 000 kr) till pensionssystemet, varav 2,5 % går till premiepensionen. Din premiepension kan du själv påverka genom att bestämma i vilka fonder den ska placeras. Mer om det nedan.
  • Till din allmänna pension läggs din tjänstepension, som du får från din arbetsgivare. Den är också baserad på din inkomst och är en viktig del av din pension. ńr du osäker på om du har tjänstepension, fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats.
  • På toppen kommer ditt eget pensionssparande. Det kan vara till exempel i en pensionsförsäkring, i ett Investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Om du saknar tjänstepension blir det särskilt viktigt att spara själv till pensionen.

Pensionen i 3 delar

Mer om din premiepension

I genomsnitt får varje person 7 000 kronor var till sin premiepension. Det är den del av din pension som du verkligen kan påverka genom att göra egna fondval. Om du inte gör något val, placeras dina pengar i en statlig fond, AP7 Såfa. 

Varför ska jag välja fonder själv?

Det unika med premiepensionen är just möjligheten att kunna välja upp till fem olika fonder. och att kunna byta ut dom och ändra fördelningen mellan dem. Utifrån din ålder, intresse och kunskap kan du sätta ihop din egen fondportfölj. Vill du satsa på hållbara fonder, globala fonder eller rena Sverigefonder? Det är en chans att genom dina val styra hur dina pengar placeras och få ut mer av pensionen. Bankerna har också färdiga €paket€, till exempel generationsfonder som placerar åt dig utifrån din ålder och hur långt det är kvar till din pension. 

Gör så här

Logga in på minpension.se och välj fliken som heter Allmän pension och se hur din egen premiepension utvecklas. ńr du nöjd med dina val? Om inte, prata med din bank och gör en ny plan för hur du ska placera din premiepension. Du hittar också mer information på minpension.se, och på fondkollen.se.

Ingela Gabrielsson