Fukt i huset, del 4: Platta på mark

Varje år är det många hus som drabbas av skador på grund av fukt. I fjärde delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man kan åtgärda fuktproblem med platta på mark.

Vi har tidigare redogjort för varför många hus med grund-platta på mark drabbats av skador på grund av fukt från marken. Nu följer vi upp med att berätta hur man kan förhindra fuktskador och därmed skapa en trygg inomhusmiljö.

Ventilerat golv
Eftersom fukten kommer från marken under husgrunden, det vill säga betongplattan, kan fuktvandringen inte stoppas. Generellt sätt är ett ventilerat golv en lösning som skapar både torrare och varmare golv samtidigt som det fuktsäkrar syllar under både inner- och ytterväggar. Se illustration.

Tilläggsisolera socklarna
Utöver det ventilerade golvet bör man tilläggsisolera de utvändiga socklarna. Betongplattans yttre delar blir då varmare, torrare och energibesparingen blir påtaglig. En lösning är att förhöja sockeln över underkanten på ytterväggen vilket ger syllen på plattan en högre temperatur. Då sparar man dessutom energi och lufttätheten förbättras. Inte minst är det värt att tänka på när sockelhöjden är mindre än 200 mm. Se nedanstående illustration.

Flytande golv
Det finns för närvarande inga säkra och enkla alternativ till det ventilerade golvet. Att bygga ett flytande golv, med fuktspärr och tilläggsisolering över ett betonggolv, ger ingen fullständig lösning. Betongen är då fortfarande blöt och syllarna måste tillföras värme, vilket medför omfattande arbeten utmed väggarna. 

Gör rätt i källaren
Det är inte bara i hus byggda med platta på mark som man hit-tar ovanstående problem. Betonggolv i hus med källare, byggda fram till 1960-talets slut, har samma fukttillskott från marken. Merparten av källargolven är oarmerade och ofta tunnare än 10 cm. För dessa finns ett säkert alternativ till ventilerat golv. Ta bort det gamla betonggolvet och lägg nya golv på värmeisolering. Då höjer man husets värde, sparar energi och golven blir fuktsäkrade eftersom uttorkningen av fukt sker ned till marken. Dessa golv kan förses med golvvärme och valfri golvbeläggning. Med denna metod kan man även passa på att höja takhöjden. Innan nya golv läggs bör gamla rör för vatten och avlopp ersättas. Anlita en sakkunnig fackman för kontroll av grundläggning och hur den nya golvkonstruktionen ska göras.

Dränering är sällan problemet
Det är en vanlig missuppfattning att dålig dräne-ring är den vanligaste orsaken till fuktproblem. Men grundläggningsdjupet för platta på mark är sällan djupare än 300 mm. Därför är det mycket ovanligt att dräneringen är orsak till fuktproblem. Innan man gör några åtgärder ska man därför först kontrollera vattennivån i marken intill husgrunden, i förhållande till husgrunden. Högsta vattennivåer uppstår i oktober - november, vid snösmältning eller under perioder med stora regnmängder över flera dygn.

ILLUSTRATIONER: DAVID Y. BLOMBERG

Poul Heie
Tilläggsisolera socklarna
Ventilerat golv
Läsarnas betyg: 
Average: 4 (4 votes)