Energieffektiva fönster & dörrar

Med nya fönster och dörrar kan du spara pengar samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Eftersom husets värmebehov minskar kan du dessutom välja ett billigare uppvärmningssystem när det blir dags att byta.

I den svenska genomsnittsvillan på 149 kvadratmeter går det åt cirka 14 200 kilowattimmar per år i uppvärmning. Vanliga tvåglasfönster och dåligt isolerande dörrar släpper ut cirka en tredjedel av värmen.

Ett mått på värmeförlusten
Värmeförlusten anges i U-värde och i ett fönster är det måttet på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Även för dörrar används U-värde för att beskriva hur väl de isolerar.

Fönster
Energieffektiva fönster har två eller tre glas sammanfogade i en isolerruta. Mellanrummet i isolerrutan är gastätt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen, men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Karmar och bågar är därför konstruerade för att minimera värmeförlusterna.

Kallras
Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av drag från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Med energieffektiva fönster blir temperaturen på glasytan in mot rummet högre och man får bättre komfort. När du bygger nytt bör du välja ett fönster med 1,0 i U-värde och när du bygger om ett med högst 1,2 i U-värde.

Energimärkta fönster
Idag kan fönstertillverkare välja att energimärka sina produkter. Energimärkningen underlättar jämförelsen mellan olika fönster och hjälper dig att välja ett fönster med god isolering. A-klassade fönster har U-värde 0,9 eller lägre och isolerar bäst. På energimyndigheten.se hittar du uppgifter om vilka energimärkta fönster som finns på marknaden.

Ytterdörren
Ytterdörren är en viktig del i husets klimatskal. Den ska kunna stänga ute kyla, regn och snö. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar dörren, så fråga efter dörrens U-värde när du köper en ny. Tänk på att U-värdet ska omfatta hela konstruktionen med dörr och karm.

Altandörren
Altandörren brukar vara en riktig energitjuv och en bortglömd del av husets klimatskal. Du kan ofta relativt lätt isolera altandörren för att förbättra dess egenskaper. Det är också bra att se över tätningslisterna. Fråga efter U-värdet om du ska du byta ut altandörren.

Tätningslister
Att ha ordentliga tätningslister kring fönster och dörrar är viktigt för att hålla nere värmeförlusterna och uppvärmningskostnaderna. Det är också en billig metod för att spara energi. Med en värmekamera kan man avslöja värmeförlusterna. Ett annat ställe där du kan ha energiläckage är vid infästningen av fönster och dörrar mot fasaden. Denna isolering görs normalt sett när fönstret eller dörren sätts på plats. Om du misstänker att det är dåligt isolerat kan du ta bort listerna och täta med nytt isolermaterial.

Källa: Energimyndigheten

Smarta fönster och dörrar
Med smart teknik kan du bland annat ha koll på om du glömt stänga ytterdörren eller något av fönstren.

Hemmafönster är en leverantör som tagit fasta på den senaste tekniken med fönster- och dörrsensorer som sitter dolda i handtagen som standard i deras fönster och fönsterdörrar i serien Smart. Sensorerna i handtagen läser av dörrens eller fönstrets läge och skickar informationen till husägaren via en mobilapp.

Man kan även komplettera med en temperatur- och luftfuktighetsmätare som monteras på innervägg och ger information om inomhusklimatet direkt till en app i din telefon. Du kan även sätta in fjärrstyrda väggkontakter och styra hushållsapparater och lampor från appen.

I takt med att tekniken utvecklas kommer nya funktioner att byggas in i systemet.

Poul Heie
Smarta fönster och dörrar

Smarta fönster och dörrar

Läsarnas betyg: 
Inga röster än