En investering med många fördelar

När du byter till moderna, energisnåla fönster sänks uppvärmningskostnaden samtidigt som inomhusklimatet förbättras. Det är en långsiktig investering som också ökar värdet på ditt hus.

Att äldre fönster kan vara rejäla energitjuvar är knappast en nyhet. Med nya fönster får du ett bättre inomhusklimat med mindre drag, lägre elräkningar, mindre buller och en värdeökning på huset, samtidigt som det är bättre ur miljösynpunkt.

Tar mest skada
Ett hus slits ständigt av årstidernas omväxlande väder och fönstren tillhör det som tar mest skada. Det vanligaste och tydligaste tecknet på att du ska byta ut dina fönster är att det är röta i dem. Andra orsaker kan vara att dina fönster drar, kärvar, hänger ned sig, att beslagen är trasiga eller att de helt enkelt har blivit svåra att hantera.

Billigare i längden
Äldre, dåligt isolerade fönster ger mycket kallras, det vill säga att luften vid fönstret kyls ned, faller mot golvet och orsakar golvdrag. En del av värmen försvinner ut genom fönstren och man installerar därför element under dem.

Bättre isolering
Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Energimärkta fönster har i vissa fall U-värde som är mindre än 1, jämfört med ett fönster utan isolerglas som ligger på cirka 3. På hemsidorna hos flera av fönsterleverantörerna kan du jämföra skillnader i energibesparing mellan olika fönster modeller.

Olika öppningsvarianter
När du väljer fönster ska du tänka på om de öppnas inåt eller utåt, åt höger eller vänster. Öppnas de inåt kan du tvätta dem utan att gå ut och öppnas de utåt slipper du att plocka bort det som står på fönsterbrädan. Du kan också välja ett vridfönstret som vänds ut och in.

Husets skalskydd
Finns det små barn i hemmet kan du komplettera med säkerhetsbeslag och barnspärrar. Du kan även öka skyddet mot insyn, inbrott och brand med olika skydd, lås och glasalternativ. När fönsterbytet väl är genomfört minskar behovet av värme i huset och en reglering av husets uppvärmningssystem kan vara på sin plats.

Text: Lisa Nilsson

Gäst
Artikelämnen: 
Läsarnas betyg: 
Inga röster än