Dags att höststäda!

I trädgården märks det att hösten kommit på allvar och jorden går i vila för att samla kraft inför vårens växtlighet. Det innebär att det är hög tid att höststäda trädgården.

Vintergröna växter ska ha en ordentlig genomvattning inför vintern. Rötterna ska fyllas så växterna står beredda när den första vårsolen kommer. Täck gärna över vintergröna växter, rosor och andra köldkänsliga växter med ett 10-15 cm tjockt lager med löv.

Har det samlats höstlöv på gräsmattan behöver du som regel inte räfsa, det räcker oftast att bara köra ett varv med gräsklipparen över dem. Tar vi bort löv och gräsklipp tar vi samtidigt bort de mullämnen som frigör näringsämnena för gräset. Mikrolivet i gräsmattan kan inte leva på konstgödsel utan behöver det övre marklagret. Dessutom är de nedvissnade växtdelarna en del av gräsmattans vinterskydd. Till våren har maskarna dragit ner det i marken och bidragit till ett välbehövligt tillskott av mull.

Det är också hög tid att höststäda sommarstugan inför vintern och då är det bra om du avsätter en heldag. Sätt på värmen, så det är skönt att vara där, och se till att tömma och städa ur ordentligt. En grundlig höststädning håller inte bara möss och myror borta, det förenklar också arbetet på våren när det är dags att flytta in i stugan igen.

I november är det dags för den årliga städningen av hustaket när träden fällt sina blad. Kontrollera att inte hängrännorna blivit skeva och rensa dem från löv och barr. Eventuella lövsamlare i hängrännor och stuprör tas bort och rengörs. Samma sak gäller om stupröret har en lövsil. Rensa och se till att lövsilen är riktad från huset. Spola eventuellt stuprören. Då eliminerar du risken för att vatten blir stående i rännan med risk för frost- och sprängskador när det fryser på eller att det blir stopp i flödet när smältvattnet på vårvintern ska bort från taket.

Poul Heie, Ansvarig utgivare

Poul Heie, Ansvarig utgivare