Bostadsmarknaden: Ränteavdrag och vinstbeskattning

Politikerna diskuterar nu hur bostadsmarknaden ska kunna regleras genom olika politiska åtgärder. Villa Aktuellts privatekonomiska expert lotsar oss igenom några av de förslag som ligger på bordet.

I dagarna har våra politiker träffats för att diskutera de bostadspolitiska frågorna, bland annat hur man ska få bukt med de låsta positioner som nu har uppstått på bostadsmarknaden. Med det menas att reglerna för uppskov och reavinstbeskattning i kombination med höga bostadspriser medför att en andel bostadsägare avstår från att byta till en mer passande (ofta mindre) bostad då man helt enkelt tycker att det blir för dyrt. Det medför i sin tur att de som skulle behöva en större bostad får ett för litet utbud av bostäder att byta till, viket trissar upp priserna. Ja, det är en inte helt lyckad ringdans utan utgång!

Regeländringar
Rent politiskt står partierna långt ifrån varandra och det är positivt att man börjat föra samtal. Men om eventuella regeländringar drar ut på tiden stelnar bostadsmarknaden ytterligare. Ingen vet vad som väntar och då väntar alla som inte absolut måste byta eller köpa sig en ny bostad. Därför är det extremt viktigt att hushållen får klara besked om vad som gäller så att de kan anpassa sin ekonomi och sina planer på ett ekonomiskt hållbart sätt! Detta kan inte nog understrykas.

Ränteavdraget
Ett vanligt förekommande förslag är att trappa ner och fasa ut ränteavdragen. Det medför ökade kostnader för alla hushåll med lån och särskilt för de med bostadslån. För ett lån på tre miljoner innebär det ytterligare närmare 2 000 kronor per månad om räntan stiger till 2,5 % – ett inte helt orimligt antagande. Ju större lån, desto större blir också räntekostnaden, som inte längre är avdragsgill utan ska betalas med beskattade pengar. Kommer detta att låsa upp bostadsmarknaden? Det skulle jag inte tro. Hur en sådan avtrappning går till och vad det ekonomiskt skulle innebära för hushållen måste dessutom vara kristallklart för att ge hushållen en chans att anpassa sig.

Reavinstskatten
Ett annat förslag som cirkulerar rör vinstskatten vid försäljning. Den är ett hinder för de som bott länge i sin bostad och som haft en stor värdestegring. Motivet för att sälja är minimalt då kostnaden för en ny bostad blir hög efter att vinstskatten betalats. Om vinskatten tas bort borde motivationen öka och fler bostäder komma ut på marknaden.

Kombinerat förslag
Ett förslag är att kombinera dessa två förslag, där en avtrappning av räntebidragen skulle finansiera avskaffandet av vinstskatten. Olika typer av hushåll skulle påverkas på olika sätt. Vinnare blir de som bott länge och som har en hög vinst som blir skattefri och förlorare blir de som inte har samma långa bostadshistoria, men som behöver köpa en ny bostad, utan ränteavdrag. Det är svårt att genomföra regeländringar som slår lika mot alla olika typer av hushåll. Sett på lite längre sikt hoppas jag ändå på åtgärder som syftar till att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden.

INGELA GABRIELSSON, PRIVATEKONOM NORDEA Du hittar fler av Ingelas privatekonomiska tips under fliken Ekonomi på villaaktuellt. se. Du kan även följa hennes blogg på nordea.se och på Twitter: @I_Gabrielsson

Gäst
Läsarnas betyg: 
Inga röster än