Tema: Energi

Elda rätt

Att elda med ved är ett klimatsmart uppvärmningsalternativ, som kan stå för en del av husets uppvärmning. Men det förutsätter att man har rätt...

Eget elarbete i hemmet

Fixarglädjen har skjutit i höjden och många vill förverkliga sina renoveringsdrömmar. El får hemmet att fungera och elarbeten står ofta på att-...

Sidor